วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.ตรวจสารปรอท

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ร่วมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน จัดประชุมเครือข่ายการติดตามตรวจสอบสารปรอทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพการติดตามตรวจสอบสารปรอทในอากาศและน้ำฝนของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท มีผู้แทนรัฐมนตรี 17 ประเทศ คือ ไทย ออสเตรเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไต้หวัน เข้าร่วมติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนสารปรอทในสิ่งแวดล้อมของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน.

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ร่วมกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน... 1 ส.ค. 2559 23:58 2 ส.ค. 2559 00:21 ไทยรัฐ