วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชง ครม.ช่วยเกษตรกร

ชง ครม.ช่วยเกษตรกร

  • Share:

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ส.ค.59 กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 59/60 ด้านการผลิตข้าว จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 15,597 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณดำเนินการ 4,911 ล้านบาท และสินเชื่อโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 10,686 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 5 โครงการ ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก วงเงิน 2,610 ล้านบาทและเสนอแผนเลิกปลูกข้าวไปทำอาชีพอื่นไร่ละ 5,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 420,000 ไร่ ชาวนา 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศ 2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงกระบือ 25,000 ตัว ครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ไร่ เกษตรกร 5,000 ราย อยู่ในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน 1,845 ล้านบาท 3.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค 120,000 ตัว วงเงิน 10,907 ล้านบาท ครอบคลุม 40 จังหวัด พื้นที่ 250,000 ไร่ เกษตรกร 500 ราย ได้แพะ 16,000 ตัว 4.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ วงเงิน 149.56 ล้านบาท 5.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้าเนเปียร์ วงเงิน 85.78 ล้านบาท ครอบคลุม 30 จังหวัด พื้นที่ 250,000 ไร่ เกษตรกร 500 ราย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้