วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อภิรดี ลงนามเรียกค่าเสียหายคนเอี่ยวทุจริตข้าวจีทูจี มูลค่า 2 หมื่นล้าน

รมว.พาณิชย์ ลงนามหนังสือคำสั่งทางปกครอง ส่งถึงบุคคลเอี่ยวทุจริตขายข้าวจีทูจี 6.2 ล้านตัน ทั้ง 6 ราย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายมูลค่า 2 หมื่นล้าน...

วันที่1 ส.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเรียกค่าเสียหายกรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาท จากนักการเมืองและข้าราชการ 6 รายว่า กรมฯ ได้ทำร่างหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองเสนอต่อ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เพื่อลงนามแล้ว หลังจาก รมว.พาณิชย์ ลงนาม จะจัดส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองให้กับนักการเมือง และข้าราชการ รวม 6 ราย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย และหลังจากที่ทั้ง 6 รายได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ต้องชำระค่าเสียหายภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ชำระตามกำหนด จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปอีกภายใน 15 วัน แต่หากยังไม่ชดใช้ก็จะออกหนังสือแจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง ในขั้นนี้จะต้องหารือกับตัวแทนกรมบังคับคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เพื่อพิจารณาว่าจะยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ได้หรือไม่ อย่างไร

อย่างไรก็ดี ทางนักการเมืองและข้าราชการ 6 ราย สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครองได้ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครอง ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาลปกครองที่จะพิจารณา เพราะต้องดูรายละเอียดของการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของทั้ง 6 ราย ว่าจะยื่นฟ้องอย่างไร เช่น ยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกคำสั่งทางปกครอง หรือยื่นฟ้องในเรื่องของรายละเอียดวงเงินชดใช้ และจะกระทบกับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือไม่ ซึ่งถ้าศาลปกครองไม่รับฟ้อง ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที แต่ถ้าศาลปกครองพิจารณารับฟ้อง ก็ต้องดูว่ารับฟ้องในประเด็นใดบ้าง

“ตอนนี้ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย โดยกรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองไปให้ รมว.พาณิชย์ ลงนาม ตั้งแต่เย็นวันวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในหนังสือระบุตัวเลขค่าเสียหายที่ทั้ง 6 รายต้องชดใช้ชัดเจน ซึ่งภายหลังการลงนามแล้ว กรมฯ ได้จัดส่งหนังสือไปให้ทั้ง 6 คนแล้ว” นางดวงพร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักการเมืองและข้าราชการ 6 คน ที่จะถูกบังคับทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าวจีทูจี มูลค่า 20,000 ล้านบาท ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ

รมว.พาณิชย์ ลงนามหนังสือคำสั่งทางปกครอง ส่งถึงบุคคลเอี่ยวทุจริตขายข้าวจีทูจี 6.2 ล้านตัน ทั้ง 6 ราย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายมูลค่า 2 หมื่นล้าน 1 ส.ค. 2559 19:52 1 ส.ค. 2559 22:05 ไทยรัฐ