ข่าว

วิดีโอ

ทบ.จัดใหญ่ กิจกรรม 'วันแม่' เทิดพระเกียรติ 'พระราชินี'

ทบ.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" อย่างสมพระเกียรติ ให้ วิทยุ ทบ.เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 5 เวลา หลังข่าวต้นชั่วโมง ที่กองทัพบก

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.59 พ.ต.หญิงมญชุ์พิชา นราแย้ม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ว่า กองทัพบกได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ 1. พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 11 ส.ค.59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก และหน่วยทหารของกองทัพบกในทุกพื้นที่ 2. การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 425 รูป (ทภ.1-4 และ ยศ.ทบ. หน่วยละ 85 นาย) ระหว่าง 5-19 สิงหาคม 59, การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 15-23 ส.ค.59 ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา และการจัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 7 ตัว ตลอดจนการให้บริการทางการแพทย์และการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 3. กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ กองบัญชาการกองทัพบก ระหว่าง 10-24 ส.ค.59 รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการปลูกต้นกล้าไปแล้วทั้งสิ้น 878,980 ต้น ใน 1,238 ไร่

นอกจากนี้ กองทัพบกได้สานต่อโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" เป็นปีที่ 6 โดยใช้บทเพลงถ่ายทอดความรักที่คนไทยมีต่อแม่ของแผ่นดิน และสื่อถึงพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยปีนี้จัดประกวดวงดนตรีสากลระดับมัธยม ในระหว่าง 20-22 ส.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต รวมทั้งให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือของกองทัพบกทุกสถานีได้ร่วมกันเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่าง 1-31 ส.ค.59 หลังการถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง ช่วงเวลา 6.00 น., 12.00 น., 17.00 น., 20.00 น. และ 22.00 น.

พ.ต.หญิง มญชุ์พิชา กล่าวว่า กองทัพบกยังสนับสนุนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโอกาสมหามงคลดังกล่าว เช่น พิธีจุดเทียนถวายพระพรในวันศุกร์ที่ 12 ส.ค.59 เวลา 19.29 น. โครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่าง 5-19 สิงหาคม 59 ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.59 พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทบ.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" อย่างสมพระเกียรติ ให้ วิทยุ ทบ.เปิดเพลงพระราชนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 5 เวลา หลังข่าวต้นชั่วโมง ที่กองทัพบก 1 ส.ค. 2559 17:49 1 ส.ค. 2559 20:11 ไทยรัฐ