วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สรรพสามิต โชว์ผลงานปราบของเถื่อน 36,451 คดี ค่าปรับกว่า 374 ล้านบาท

สรรพสามิต โชว์ผลงานปราบของเถื่อน 36,451 คดี ค่าปรับกว่า 374 ล้านบาท

  • Share:

กรมสรรพสามิต รับลูกนโยบายรัฐ กวาดล้างสินค้าเลี่ยงภาษี สุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน พบผู้กระทำผิดกฎหมายช่วง ต.ค.2558 – ก.ค.2559 จำนวน 36,451 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 374 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน บุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 – ก.ค.2559) พบว่ามีการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.สุรา จำนวน 23,171 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 71,022,001.32 บาท

ส่วนการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาสูบ จำนวน 11,512 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 213,557,421 บาท และการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 2527 จำนวน 1,696 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 84,644,965.92 บาท และ พ.ร.บ.ไพ่ จำนวน 72 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5,094,927 บาท รวมจำนวนคดีทั้งสิ้น 36,451 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น 374,319,315.84 บาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้