วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึง "สหกรณ์ออมทรัพย์" มาอยู่ใต้ปีกคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะย้ายมาอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่อยู่ภายใต้การดูของกระทรวงเกษตรฯ จะย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยจะเสนอตั้งเป็นสำนักงานแห่งใหม่เหมือนกรณีเปลี่ยนกรมการประกันภัย มาเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยตำแหน่งและกรรมการ (บอร์ด) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานภาคนอก

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีหลายสาเหตุ แต่เหตุผลหลัก คือ จำนวนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลเรื่องนี้มีไม่เพียงพอ ประกอบกับเกิดเหตุการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ทำให้สมาชิกและผู้ฝากเงินจำนวนมากได้รับความเสียหาย กระทรวงการคลังจึงขอดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปกว่านี้อีก ส่วนสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมงและอื่นๆที่เหลืออีก 6 ประเภท จะขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรฯเหมือนเดิม โดยเดือน ส.ค.นี้ จะนำเรื่องนี้เข้า ครม.เพื่อเสนอออกเป็น พ.ร.บ.สหกรณ์การออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโดยกระทรวงเกษตรฯต้องโอนภารกิจและคนที่เกี่ยวข้องมาอยู่ที่หน่วยงานใหม่”.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะย้ายมาอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลัง 1 ส.ค. 2559 01:25 1 ส.ค. 2559 02:44 ไทยรัฐ