วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ลาดกระบัง" ผลิตแพทย์นวัตกรรม

"ลาดกระบัง" ผลิตแพทย์นวัตกรรม

  • Share:

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สภา สจล. มีมติเมื่อวันที่ 27 เม.ย.59 จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เนื่องจาก สจล. มีจุดแข็งการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมชีวะการแพทย์ และมีผลงานเช่น ผลิตรองเท้าเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน และสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆทั้งรัฐและเอกชน ส่วนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็มีสาขาศิลปอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องมือแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วย และมีศูนย์คนพิการและผู้สูงอายุอยู่ที่ สจล. นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีด้านสารสนเทศด้านนาโน แต่ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปีละแสนๆล้าน ดังนั้น สจล.จึงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติเพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี และความรู้ทางการแพทย์ มารวมไว้ในคนคนเดียวกัน เป็นแพทย์นวัตกรรมที่รักษาคน และสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ คาดว่าจะใช้เวลาเตรียมการจัดทำหลักสูตร 2 ปี และขออนุมัติจากแพทยสภา และเปิดรับผ่านระบบรับตรงของ สจล.ปีละไม่เกิน 40 คน

อธิการบดี สจล. กล่าวต่อว่า นักเรียนที่ต้องการเรียนจะต้องเก่งด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และต้องมีใจว่าผู้ป่วยเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะช่วยรักษา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้