วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพ่อหลวง

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 31 ก.ค.พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นหลักชัยให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนตลอดไป อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย ชาวไทลื้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จ.ยโสธร ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.บึงกาฬ สมาคมอาชาสันติภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการท้องถิ่น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ครูและบุคลากรโรงเรียนพึ่งตนเอง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขา จ.ชุมพร วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ จ.ชลบุรี สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันที่ 31 ก.ค.พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี 1 ส.ค. 2559 00:54 1 ส.ค. 2559 00:54 ไทยรัฐ