วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.ส่งหนังสือ ผวจ. สกัดมาเฟียการเมือง ปล่อยข่าวบิดเบือนร่างรธน.

มท.ส่งหนังสือ ผวจ. สกัดมาเฟียการเมือง ปล่อยข่าวบิดเบือนร่างรธน.

  • Share:

ปลัด มท.ร่อนหนังสือ จี้ ผวจ.ทั่วประเทศ เร่งสกัดมาเฟียการเมืองปล่อยข่าวบิดเบือนร่างรธน.ชักจูงชาวบ้าน เผย การข่าวพบมีการสร้างกระแสปลุกระดม หวังก่อเหตุป่วน ช่วงวันลงประชามติ 7 ส.ค.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือถึงรองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทั้ง 4 คน ช่วยติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ 4 ภาค โดย 1.ขอให้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารเวทีชี้แจงสาระของร่างรัฐธรรมนูญ 2. ในกรณีที่มีกลุ่มหรือองค์กรยื่นคำขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันลงประชามติ ให้ส่งเรื่องให้ กกต.จังหวัด เป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ขอให้จังหวัดประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ให้ละเอียดรอบคอบตามสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดเป็นระยะ 3.ขอให้เน้นย้ำกับผวจ.ให้วางมาตรการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ใช้อิทธิพลข่มขู่หรือหลอกลวงหรือ ใช้สิ่งของ ทรัพย์สิน เงินทองหรือช่องทาง ต่างๆ ปล่อยข่าวบิดเบือนโน้มน้าว ชักจูงประชาชน โดยในพื้นที่เสี่ยงให้ตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้านเพื่อกดดันและลดอิทธิพลของผู้ที่พยายามดำเนินการด้วยวิธีการนอกกฎหมาย โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บันทึกภาพ-เสียงเหตุการณ์เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐาน

4.ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบรายงานด้านการข่าว พบว่า มีผู้พยายามปล่อยข่าวทางสื่อ ต่างๆ รวมทั้งใช้การสร้างข่าวลือ บิดเบือน และโฆษณาชวนเชื่อ ในทางที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น เพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดภาวะสับสนและความอ่อนไหวจะได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการระดมประชาชนออกมาสร้างความรุนแรง หรือ ทำให้นานาชาติเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย จึง เน้นย้ำให้ ผวจ. ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ ช่องทางสื่อสารในพื้นที่ทุกช่องทาง รวมถึงใช้ยานพาหนะประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ไปตามพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั่วถึง และทันท่วงที 5.ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ ผลการปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย และ6.ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงและอธิบดีมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ออกไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้