ข่าว

วิดีโอ

กรดโฟลิกตัวหลัก ทำเด็กออทิสติก

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา สตรีมีครรภ์ส่วนใหญ่ มักจะได้รับคำแนะนำให้บริโภคกรดโฟลิก อันเป็นวิตามินอย่างหนึ่ง เพื่อให้คลอดลูกออกมา จะได้มีอาการบริบูรณ์ครบ 32 แต่บัดนี้ได้ความรู้ใหม่ว่า การที่มารดามีระดับวิตามินในเลือดสูง อาจจะทำให้ลูกที่เกิดออกมา กลายเป็นเด็กออทิสติกได้ง่าย

ผลการค้นพบใหม่นี้ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และเห็นว่าจะต้องค้นคว้าหาความรู้ต่อไปอีก แม้แต่นักวิจัยเองก็ยังเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนคำแนะนำเรื่องนี้ใหม่

กรดโฟลิกที่มีอยู่ในอาหาร และกรดสังเคราะห์หลายชนิด จะใช้อยู่ในอาหารเสริมและอาหารผสมต่างๆ.

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา สตรีมีครรภ์ส่วนใหญ่ มักจะได้รับคำแนะนำให้บริโภคกรดโฟลิก อันเป็นวิตามินอย่างหนึ่ง เพื่อให้คลอดลูกออกมา จะได้มีอาการบริบูรณ์ครบ 32 แต่บัดนี้ได้ความรู้ใหม่ว่า การที่มารดามีระดับวิตามินในเลือดสูง 31 ก.ค. 2559 17:35 31 ก.ค. 2559 18:12 ไทยรัฐ