วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาสู่ระบบดิจิตอล

แนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเตรียมความพร้อมของประเทศและบุคลากรของประเทศ เพื่อเข้าสู่ระบบดิจิตอล ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต นับว่าเป็นความคิดที่ก้าวหน้า ซึ่งไม่เฉพาะหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการนำประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอลให้ได้

การพัฒนาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ กระทรวงไอซีที เป็นเจ้าภาพที่อาจจะต้องมีหลักสูตรพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศ 4.0 ได้เลย

อุปสรรคใหญ่คือการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิตอล หรือ ดิจิตอล อีโคโนมี เป็นเป้าหมายการเจริญเติบโตของประเทศในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีที่ก้าวผ่านไปด้วยความรวดเร็ว จึงต้องอาศัยการก้าวเดินไปพร้อมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน

เวลานี้ คนไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีการใช้สังคมออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้ว ประเทศไทย มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบก้าวกระโดดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนเกือบ 200 ล้านเครื่อง

แต่ไม่มีการยืนยันว่ามีการใช้งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม่

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องมีการจุดประเด็นทางความคิดขึ้นมาก่อน จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนไม่สำคัญ ภาครัฐก็ต้องมีหน้าที่สนับสนุนและริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง ลดขั้นตอนและระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง เพราะการที่จะก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้ประสบผลสำเร็จนั้น

หัวใจสำคัญคือง่ายและสะดวกทั่วถึง

อาทิ กรณีที่รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้นโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐาน สร้างเมกะโปรเจกต์ขับเคลื่อนประเทศก็จะต้องเริ่มต้นจากฐานรากก่อน การให้สินเชื่อกับประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างผ่านธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำหรือการยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทำการตลาดได้ด้วย จะทำให้คนส่วนใหญ่ที่เป็นรากฐานของประเทศเข้มแข็งขึ้น ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ที่มีการพัฒนามากขึ้น จะช่วยให้การเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะฉะนั้นความหมายของการพัฒนาสู่ระบบดิจิตอล จึงไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาทุกๆด้านให้ทันเทคโนโลยีและพัฒนาไปพร้อมๆกันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับปริมาณของคนใช้อินเตอร์เน็ต

แต่อยู่ที่คุณภาพของการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า.

"หมัดเหล็ก"
mudlek@hotmail.com

31 ก.ค. 2559 11:29 31 ก.ค. 2559 11:29 ไทยรัฐ