วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แถลงการณ์ 'ราชินี' ฉ. 3 เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ ตรวจปอดอักเสบ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'ราชินี' เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 3 แพทย์ตรวจพบปอดอักเสบเล็กน้อย พระโลหิตติดเชื้อ หลังถวายยาปฏิชีวนะ พบไม่มีพระปรอท อาการไอน้อยลง ...

วันที่ 30 กรกฎาคม สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3

ระบุ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้รายงานพระอาการประชวรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีพระอาการไข้ และทรงพระกรรสะ หรือไอมาก ผลการเอกซเรย์พระปัปผาสะหรือปอด พบว่ามีการอักเสบเล็กน้อย และผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีการติดเชื้อ คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระปัปผาสะ หรือปอด ติดตามผลการตรวจเมื่อครั้งที่แล้ว

ขณะนี้ ผลการตรวจรักษา เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ ไม่มีพระอาการไข้ ทรงพระกรรสะ หรือไอ น้อยลง คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกระยะหนึ่ง ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'ราชินี' เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 3 แพทย์ตรวจพบปอดอักเสบเล็กน้อย พระโลหิตติดเชื้อ หลังถวายยาปฏิชีวนะ พบไม่มีพระปรอท อาการไอน้อยลง ... 30 ก.ค. 2559 20:21 30 ก.ค. 2559 20:32 ไทยรัฐ