วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ดันตั้ง 'ศาลจราจร' แยก 'ใบขับขี่บิ๊กไบค์'

"นิกร" เผย สปท.ดันตั้ง "ศาลจราจร" ชงปรับปรุง ก.ม.แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ ที่เป็นเยาวชน-ผู้มีใบขับขี่ครั้งแรก ให้มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 20 มก.เปอร์เซ็นต์ พร้อมแยกใบขับขี่ "บิ๊กไบค์"...

วันที่ 30 ก.ค. 59 นายนิกร จำนง ประธานกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า คณะกรรมการประสานงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.)ได้บรรจุวาระการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 2 ส.ค.นี้  โดยรายงานดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการ เตรียมเสนอแผน 3 ระยะได้แก่แผนเร่งด่วนระยะสั้น แผนแม่บทระยะกลาง และแผนระยะยาวแบบยั่งยืน 

นายนิกร กล่าวต่อว่า แผนเร่งด่วนระยะสั้นเป็นมาตรการเร่งด่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายไม่ให้เกิน 361 ราย ส่วนแผนแม่บทระยะกลางด้านความปลอดภัยทางถนนใช้ดำเนินการในช่วง 5 ปีจากปี 2560- 2564 มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ต่ำกว่า 1.7 หมื่นราย ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ อาทิ กฎหมายความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน การให้การศึกษาและพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันของ 12 หน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ คมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา สำหรับแผนระยะยาวแบบยั่งยืน เป็นการสร้างสังคมไทยให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศาลจราจร การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีวินัยและถ่ายทอดจนเป็นสังคมปลอดภัย ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน การประกันภัยที่ส่งเสริมความปลอดภัย มีระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

นายนิกร กล่าวอีกว่า ได้เตรียมเสนอมาตรการใหม่ คือ การให้จัดตั้งหน่วยงานกลางรับข้อมูลภาพจากกล้องหน้ารถของประชาชนที่ได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆโดยเรียกมาตรการดังกล่าวว่า "ดวงตาแห่งความปลอดภัย หรือ เซฟตี้อาย (safety eyes)" นอกจากนี้จะเสนอการปรับปรุงกฎหมายด้านปริมาณแอลกอฮอล์ ของผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชนและผู้มีใบขับขี่ครั้งแรก ให้มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 20 มก.เปอร์เซ็นต์ และจะมีการเสนอให้มีการแยกใบขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ ทั้งนี้ หากที่ประชุม สปท.เห็นชอบ เสนอเข้าที่ประชุมวิป  3 ฝ่าย สปท. สนช. ครม. ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาล เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป

"นิกร" เผย สปท.ดันตั้ง "ศาลจราจร" ชงปรับปรุง ก.ม.แอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ ที่เป็นเยาวชน-ผู้มีใบขับขี่ครั้งแรก ให้มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 20 มก.เปอร์เซ็นต์ พร้อมแยกใบขับขี่ "บิ๊กไบค์"... 30 ก.ค. 2559 18:23 30 ก.ค. 2559 22:33 ไทยรัฐ