วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตสาหกรรมอนุญาต เปิดบ่อฝังกลบขยะที่ 2

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณี นสพ.ไทยรัฐนำเสนอข่าวชาวบ้าน หมู่ 8 ต.รางบัว อ.จอมบึง และหมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมและฝังกลบสารเคมีของ บ.แวกว์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดิน มีกลิ่นสารเคมี นำไปสู่การร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับไว้นั้น แต่ในทางกลับกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้โรงงานดังกล่าวเปิดบ่อฝังกลบขยะที่ 2

นายอดิศร ปัจฉญานันท์ อายุ 44 ปี มีบ้านอยู่ติดโรงงาน ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการตรวจพบสารพิษปนเปื้อน คนในครอบครัว พ่อ พี่ชาย และหลานสาวไปตรวจร่างกาย พบมีโลหะหนักในร่างกาย หลังจากที่มีข่าวทางครอบครัวยังไม่ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้โรงงานทำงานกันทั้งวันทั้งคืน สารเคมีส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งรุนแรงมากตลอดเวลา ตนได้ร่วมกับชาวบ้าน ต.น้ำพุ นำเอกสารแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นเพิ่มเติมกับ สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชาวบ้าน ต.น้ำพุ ได้มีการยื่นเรื่องเอาไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีทราบว่า บ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมของโรงงาน บ่อที่ 2 นั้น เป็นบ่อที่มีการขออนุญาตไว้แล้ว แต่หลังจากที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งให้หยุดดำเนินการฝังกลบขยะ ต่อมาหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ ได้มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน มาแล้วว่าสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดินนั้นมาจากโรงงาน ที่ผ่านมาทางโรงงานไม่เคยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลย แต่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมกลับให้โรงงานสามารถดำเนินการฝังกลบขยะในบ่อที่ 2 ได้อีกหลังจากตรวจแล้ว และไม่ได้มีการชี้แจงให้ชาวบ้านที่เข้าร้องเรียนทราบเรื่องการให้โรงงานดำเนินการฝังกลบขยะได้.

จากการสอบถามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีทราบว่า บ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมของโรงงาน บ่อที่ 2 นั้น เป็นบ่อที่มีการขออนุญาตไว้แล้ว แต่หลังจากที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม... 30 ก.ค. 2559 07:31 30 ก.ค. 2559 07:53 ไทยรัฐ