วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดฉากประชุมจนท.กงสุลท่ัวโลก ปีนี้ติวเข้มรองรับ อี-วีซ่า ปีหน้า

ปิดฉากประชุมจนท.กงสุลท่ัวโลก ปีนี้ติวเข้มรองรับ อี-วีซ่า กลางปีหน้า เชื่อมข้อมูลกับ ตม.ได้เร็วขึ้น เตรียมความพร้อมให้บริการชาวไทย-ต่างประเทศ...

เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 29 ก.ค. การประชุมและสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลท่ัวโลก ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ตลอด 4 วันที่ผ่านมา ปิดฉากการประชุมลงแล้ว โดยเจ้าหน้าที่กงสุลที่เข้ารับการอบรม ต่างพึงพอใจ เนื่องจากได้เข้าใจปัญหาด้านกฎหมายสำคัญๆ ชัดเจนย่ิงขึ้น รวมถึงการให้บริการใหม่ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับการจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลท่ัวโลกในปีนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดหัวข้อการสัมมนาและเนื้อหาอัดแน่น ทั้งการบริการงานกงสุล บทบาทนักการทูตภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล, งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ, งานทะเบียนราษฎร, งานตรวจคนเข้าเมือง, ระเบียบการใช้จ่ายเงินต่างๆ และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุล เข้าใจกฎหมายต่างๆ และมีความพร้อมให้การบริการได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการประชุม มีการเพิ่มเติมความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์งานกงสุลผ่านสื่อ โดยเชิญนายดำรง พุฒตาล อดีต ส.ว.และเจ้าของนิตยสาร “คู่สร้าง-คู่สม” และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ ไปเป็นวิทยากร และการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อสำคัญ เกี่ยวกับงานกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว โดยเฉพาะหัวข้อที่สำคัญคือ VISA DATA CENTER & E-VISA ที่ให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมเข้าสู่การบริการ E-VISA และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น กรมการกงสุล ที่ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยท่ัวโลก ที่อยู่ระหว่างเปิดให้ทดลองใช้

นายวราวุธ ชูวิรัช อธิบดีกรมการกงสุล ได้เป็นประธานปิดการประชุมและการสัมมนา พร้อมทั้งย้ำให้เจ้าหน้าที่กงสุล เตรียมความพร้อมในการให้บริการชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากจะมีงานบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก

จากนั้น นายวราวุธ เปิดเผยว่า การประชุมปีนี้ ข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่ทำหน้าที่กงสุล ให้ความสนใจและตั้งใจรับฟังเนื้อหาหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งมีการซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างกว้างขวาง ปีนี้นอกจากเรื่องกฎหมายต่างๆ แล้ว ยังให้ความสำคัญเรื่องการบริการ E-VISA ให้ทุกคนมีความพร้อมและมีความเข้าใจในบริการ E-VISA ที่จะเปิดให้บริการกลางปีหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมข้อมูลให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รวดเร็วขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชั่น กรมการกงสุล ที่ให้บริการข้อมูลงานบริการ รวมทั้งข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยท่ัวโลก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้กัน ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทดลองให้ใช้กันแล้ว และหากปรับปรุงให้พร้อมครบถ้วนแล้ว จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง.

ปิดฉากประชุมจนท.กงสุลท่ัวโลก ปีนี้ติวเข้มรองรับ อี-วีซ่า กลางปีหน้า เชื่อมข้อมูลกับ ตม.ได้เร็วขึ้น เตรียมความพร้อมให้บริการชาวไทย-ต่างประเทศ... 30 ก.ค. 2559 00:16 30 ก.ค. 2559 01:23 ไทยรัฐ


advertisement