วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วงสื่อสารผ่านโซเชียลทำภาษาเสีย-คนห่างกัน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคคลด้านภาษาไทย โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีความงดงาม แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปภาษาก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพลวัตร เห็นได้จากในปัจจุบันที่มีภาษาโซเชียลที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่ เป็นศัพท์ใหม่ คำใหม่ หรือการจำกัดความที่นำมาใช้เฉพาะกลุ่ม แต่สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไป วธ.จึงขอรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันพิจารณาและดูแลการนำมาใช้ให้ถูกกาลเทศะถูกกับบุคคล สถานที่และเวลา

น.ส.ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ ผู้ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กล่าวว่า ภาษามีการเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่เกิดจากการพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มักจะมีการพิมพ์เป็นคำย่อ คำสั้น และเป็นคำที่สื่อความหมายเข้าใจกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ที่น่ากังวลคือ แม้จะมีประโยชน์ต่อการสื่อสารของคนรุ่นใหม่ แต่จะส่งผลเสียต่อการจดจำ ใช้คำที่ไม่ถูกต้อง และใช้ภาษาสื่อความหมายที่ผิดพลาดได้ อีกทั้งการใช้สื่อโซเชียลจะยิ่งทำให้คนใกล้ตัวห่างไกลกัน จนขาดการปฏิสัมพันธ์ทางกายโดยสิ้นเชิง เห็นได้ชัดจากคนในครอบครัวเมื่อเข้าบ้านแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาพิมพ์คุยกันกับคนข้างนอก ไม่มองหน้าแม้คนในบ้าน

น.ส.ก่องแก้วกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หากเราสามารถแบ่งช่วงเวลาของการสื่อสาร จากที่อยู่กับโทรศัพท์ทั้งวัน เป็นการหันมาพูดคุยกับผู้อื่นให้มากขึ้น ก็จะทำให้การสื่อสารทางภาษาผิดเพี้ยนน้อยลง และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ การปลูกฝังใช้ภาษาที่ถูกต้องสถานศึกษาควรจะรับหน้าที่หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และไม่เห็นว่าเรื่องการใช้ภาษาผิดเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะจะทำให้ความเข้าใจเหล่านี้บานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้.

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 พร้อมมอบรางวัลให้กับบุคคลด้านภาษาไทย โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม 29 ก.ค. 2559 23:34 29 ก.ค. 2559 23:35 ไทยรัฐ