วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยขยับที่ 21 โลก รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ไทยขยับที่ 21 โลก รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  • Share:

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Government โดยมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2559 อันดับของประเทศไทยขยับขึ้นมา 2 อันดับ จากอันดับที่ 23 ของโลกมาอยู่อันดับที่ 21 โดยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และไทยจัดอยู่ในอันดับ 5 ของเอเชีย รองจากสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับประเทศไทยที่ภายในปีเดียวขยับขึ้นมาถึง 2 อันดับ เป็นเพราะประเทศไทยมีนโยบายที่ส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน และมีผลงานออกมาเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต

ขณะเดียวกัน หน่วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป ขณะที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะไปร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ว่า บุคลากรภาครัฐตำแหน่งใด ระดับไหน จะต้องมีชุดความสามารถทางด้านดิจิทัลในประเภทใดบ้าง และจะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้