วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหิดล แถลงการณ์ หนุนแสดงประชามติอย่างเสรีเป็นธรรม ย้ำไม่มีการชี้นำ

มหิดล แถลงการณ์ กรณี กกต.ส่งหนังสือเตือนไม่เป็นกลางประชามติ ยืนยันสนับสนุนการแสดงประชามติอย่างเสรี เป็นธรรม เคารพในดุลยพินิจของทุกคน ไม่มีการชี้นำ ย้ำได้ตักเตือนบุคคลในมหาวิทยาลัย ให้ยุติการกระทำแล้ว...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่เป็นข่าวในสังคมเรื่อง กกต.ส่งหนังสือตักเตือนมายังอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีหน่วยงานในสังกัดวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมืองกรณีประชามตินั้น ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหน้าส่วนงาน ขอแถลงว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนให้มีการแสดงประชามติอย่างเสรี เป็นธรรม และเคารพในดุลยพินิจของทุกคน โดยไม่มีการชี้นำ

ส่วนการกระทำที่ไม่เหมาะสมของบุคคลบางส่วนในมหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องประชามตินั้น มหาวิทยาลัยได้ตักเตือนและขอให้ยุติการกระทำแล้ว และได้แจ้งให้บุคคลกลุ่มนั้นทราบว่ามหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำในนามส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ.

มหิดล แถลงการณ์ กรณี กกต.ส่งหนังสือเตือนไม่เป็นกลางประชามติ ยืนยันสนับสนุนการแสดงประชามติอย่างเสรี เป็นธรรม เคารพในดุลยพินิจของทุกคน ไม่มีการชี้นำ ย้ำได้ตักเตือนบุคคลในมหาวิทยาลัย ให้ยุติการกระทำแล้ว... 29 ก.ค. 2559 23:30 29 ก.ค. 2559 23:50 ไทยรัฐ