วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

9 อดีต ส.ส.หญิง พท. โพสต์จุดยืน ไม่รับร่าง รธน.

9 อดีต ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย พร้อมใจโพสต์แสดงจุดยืนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญบวกคำถามพ่วง ย้ำความเห็นส่วนตัวรับไม่ได้ เหตุไม่เป็น ปชต. ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ไม่สร้างความเสมอภาค ซ้ำร้ายสร้างปัญหาให้ประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59 อดีต รมต.และ ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย จำนวน 9 คน โพสต์เฟซบุ๊กแสดงจุดยืนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ประกอบด้วย 1.นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รมช.แรงงาน ระบุว่า รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการยกร่าง และต้องคงอำนาจอธิปไตยของปวงชนไว้ ทั้งอำนาจฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ ขอใช้สิทธิส่วนตัว ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

2.น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ อดีต ส.ส.เชียงราย ระบุว่า 7 ส.ค.ร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ด้วยการไปใช้สิทธิลงประชามติ ตามหาประชาธิปไตยที่แท้จริง ดิฉันขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

3.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีต ส.ส.กทม.ระบุว่าขอใช้สิทธิส่วนตัว ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เนื่องจาก หลักการร่าง ไม่ได้อยู่บนหลักการว่า ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ การนำไปปฏิบัติจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้

4.น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่า ปัจจัยหลักที่จะพิจารณารับหรือไม่รับคือ ที่มาของกระบวนการร่าง มีความชอบธรรมหรือไม่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมหรือไม่ ส่งเสริมหรือทำลายระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมหรือลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐาน สนับสนุนหรือขัดขวางการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนไปในอนาคตเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด พิจารณาแล้วจึงขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

5.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่าง แต่เราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และลูกหลานของเรา กลับต้องอยู่กับกติกาที่ไม่ได้มีส่วนเขียนขึ้นนี้ไปอีกหลายสิบปี จึงขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

6.น.ส.เพ็ญชิสา หงส์อุปถัมภ์ชัย อดีต ส.ส.อ่างทอง ระบุว่า เมื่อรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มี นายกฯ คนนอกที่ไม่ได้มาจากประชาชนได้จึงขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

7.น.ส.พรพิมล ธรรมสาร อดีต ส.ส.ปทุมธานี ระบุว่าขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

8.น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล อดีต ส.ส.กทม.ระบุว่าขอใช้สิทธิส่วนตัวไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

9.ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เหตุผลส่วนตัวที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง 1. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการร่าง โดยคนร่างแต่งตั้งขึ้นภายหลังการยึดอำนาจ แล้วคนร่างจะปกป้องผลประโยชน์ของใคร และ 2.รับแล้วแก้ยาก

9 อดีต ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย พร้อมใจโพสต์แสดงจุดยืนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญบวกคำถามพ่วง ย้ำความเห็นส่วนตัวรับไม่ได้ เหตุไม่เป็น ปชต. ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ไม่สร้างความเสมอภาค ซ้ำร้ายสร้างปัญหาให้ประเทศ 29 ก.ค. 2559 14:24 29 ก.ค. 2559 15:28 ไทยรัฐ