วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐ จัดประกวดวิทยานิพนธ์ด้านสื่อ ปี 59 เงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท

มูลนิธิไทยรัฐ จัดประกวดวิทยานิพนธ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ "นายกำพล วัชรพล" อดีต ผอ.นสพ.ไทยรัฐ โดยรางวัลเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ ...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 59 มูลนิธิไทยรัฐ จัด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล" เพื่อประกวดวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอื่นที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพสื่อและกิจการการสื่อสารมวลชน โดยครอบคลุมทั้งสื่อวารสารศาสตร์ดั้งเดิม อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ และสื่อวารสารศาสตร์ใหม่ อาทิเช่น วารสารศาสตร์ออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฯลฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศรางวัล “กำพล วัชรพล”

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ที่จะส่งเข้าประกวดได้จะต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่มูลนิธิไทยรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม–15 กันยายน 2559 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตัดสินให้เป็นวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลเงินสด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัคร ได้ที่ สำนักมูลนิธิไทยรัฐ อาคารรับโฆษณา ชั้น ๔ เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-1064, 02-272-1030 ต่อ 1186-1188 ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thairath-found.or.th

มูลนิธิไทยรัฐ จัดประกวดวิทยานิพนธ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ "นายกำพล วัชรพล" อดีต ผอ.นสพ.ไทยรัฐ 29 ก.ค. 2559 12:07 29 ก.ค. 2559 13:02 ไทยรัฐ