วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำถามสามข้อของจักรพรรดิ

เรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง ที่ลีโอ ตอลสตอย เขียนไว้ พระอาจารย์พรหมเคยอ่านเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน...และเมื่อบวชเป็นพระ ท่านเอาไปบรรยายหลายครั้ง เค้าโครงเรื่องมีดังนี้

(ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิง หลายเรื่องเล่า อาจารย์พรหม พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2549)

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว จักรพรรดิองค์หนึ่ง ทรงแสวงหาปรัชญาในการดำเนินชีวิต ต้องการปัญญาเพื่อใช้ในการปกครองและควบคุมดูแลตัวท่านเอง

ทรงค้นหาทั้งจากทางศาสนา และหลักปรัชญามากมาย แต่ก็ยังได้คำตอบ ไม่เป็นที่พอใจ

ครั้งหนึ่งทรงหลงทางกลางป่า เจอเด็กคนหนึ่ง ทรงให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้น ผลก็คือทรงพ้นจากการวางแผนลอบสังหาร เพราะเด็กคนนั้นเป็นคนบอก

ในที่สุดจักรพรรดิก็สรุปได้ว่า ท่านมีปัญหาพื้นฐานที่เป็นคำถาม เพียง 3 ข้อ

1. เวลาสำคัญที่สุด คือเวลาใด?

2. บุคคลสำคัญที่สุด คือใคร?

3. สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องการทำ คืออะไร?

อาจารย์พรหม ไม่ได้เล่านิทานของตอลสตอยไปจนจบเรื่อง บอกแต่เพียงว่า จักรพรรดิดั้นด้นค้นหา จนไปได้คำตอบจากฤาษีองค์หนึ่ง

ระหว่างที่ยังไม่เฉลยคำถาม...อาจารย์พรหมบอกว่า ที่จริงเราทุกคนรู้คำตอบของปัญหาแรก...เพราะแน่นอน เวลาสำคัญที่สุด คือเวลาปัจจุบัน

นั่นเป็นเวลาเดียวจริงๆที่เรามีอยู่

ดังนั้น ถ้าลูกอยากจะบอกพ่อแม่ว่ารักท่านเพียงใด ซึ้งใจแค่ไหนที่ได้เกิดเป็นลูกท่าน ก็จงทำเสียบัดนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้ ไม่ใช่อีกห้านาทีข้างหน้า

ถ้าสามีอยากจะขอโทษภรรยา ภรรยาอยากขอโทษสามี ก็ไม่ต้องคิดหาเหตุผลร้อยแปดว่า ไม่น่าต้องทำ แต่จงทำเสียเดี๋ยวนี้เลย เพราะโอกาสอาจจะไม่หวนมาอีก

คำตอบคำถามที่สอง บุคคลสำคัญที่สุด คือใคร...ลึกซึ้งยิ่ง น้อยคนนักที่เดาคำตอบนี้ถูก “อาจารย์อ่านคำตอบนี้ เมื่อเป็นนักเรียน ทำเอามึนไปหลายวัน”

คำตอบ บุคคลสำคัญที่สุด ก็คือ บุคคลที่เรากำลังอยู่ด้วย

อาจารย์พรหม ย้อนนึกไปถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยถาม แต่โปรเฟสเซอร์ท่านไม่ตั้งใจฟัง ดูจากภายนอกเหมือนตั้งใจฟัง แต่ภายในท่านอยากให้เราไปๆซะที ท่านมีเรื่องสำคัญกว่าจะต้องทำ

ครั้งต่อมาเคยรวบรวมความกล้าไปถามองค์ปาฐกผู้มีชื่อเสียงมาก ผลน่าแปลกใจ องค์ปาฐกผู้นั้น ตั้งใจฟังคำถามจากนักศึกษาผมยาว...ทำให้รู้สึกปลื้มใจ

คนที่เราอยู่ด้วย ไม่ว่าใครก็ตาม ถ้าเราถือว่าเขาสำคัญที่สุด ณ เวลานั้น เขาจะรู้สึกได้

และเขาจะตอบสนองเราเต็มที่

นอกจากคนสำคัญที่สุดตรงหน้า อาจารย์พรหมบอกว่า คนที่สำคัญที่สุดอีกคนคือ ตัวเราเอง เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่กับตัวเอง ใครเป็นคนแรกที่เรารู้สึกเมื่อตื่นนอน...เรานั่นเอง

อาจารย์พรหมแนะให้พูด “อรุณสวัสดิ์ตัวฉันเอง” และก่อนนอนก็อย่าลืม “ราตรีสวัสดิ์กับตัวเอง”

คำถามที่สาม...สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำ คืออะไร คำตอบก็คือ การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สรุปคำถามสามข้อของจักรพรรดิ พร้อมคำตอบ...อีกครั้ง

1.เวลาสำคัญที่สุด คือ เวลาปัจจุบัน 2.บุคคลสำคัญที่สุด คือผู้ที่เราอยู่ด้วย และ 3.สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำคือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สามข้อนี้ ไม่ใช่วิชาเฉพาะของผู้ใด คนธรรมดาถ้าหมั่นใช้ อาจเป็นจักรพรรดิ (ในหัวใจคนอื่น) ได้ทุกคน.

"กิเลน ประลองเชิง"

29 ก.ค. 2559 11:00 29 ก.ค. 2559 11:00 ไทยรัฐ