วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ยอดขายรถยนต์ครึ่งปีแรก 2559

เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2559 พร้อมปรับประมาณการตลาดรถยนต์ไทยปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ

เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวว่า เนื่องมาจากเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาวะชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดรถยนต์ในครึ่งปีแรกของปี 2559 มียอดขายรวมประมาณ 367,481 คัน ลดลง 0.4% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายเพิ่มขึ้น 7.6% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 12.6%

สถิติการขายรถยนต์ ครึ่งแรกของปี 2559
ปริมาณการขาย และการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของ 2558 Ž
ปริมาณการขายรวม 367,481 คัน -0.4% Ž
รถยนต์นั่ง 128,310 คัน -12.6% Ž
รถเพื่อการพาณิชย์ 239,171 คัน +7.6% Ž
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 192,558 คัน +12.2% Ž
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 160,419 คัน +2.7%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 109,078 คัน ลดลง 11.4% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 35,700 คัน ลดลง 33.0%
รถเพื่อการพาณิชย์ 73,378 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 69,678 คัน เพิ่มขึ้น 8.1% ทั้งนี้ โตโยต้าขอขอบคุณภาครัฐที่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จนทำให้ตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรกสามารถอยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้าครึ่งแรกของปี 2559Ž
ปริมาณการขายโตโยต้า 109,078 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%Ž
รถยนต์นั่ง 35,700 คัน ลดลง 33.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์ 73,378 คัน เพิ่มขึ้น 5.1 % ส่วนแบ่งตลาด 30.7%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 69,678 คัน เพิ่มขึ้น 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 54,864 คัน ลดลง 7.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%

สำหรับการส่งออกในครึ่งปีแรก โตโยต้าส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 166,299 คันคิดเป็นมูลค่า 96,953 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 26% และมีการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 31,335 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 128,288 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2559 ทานาดะ คาดการณ์ว่า แม้ว่าครึ่งปีหลังจะมีแรงบวกจากนโยบายของภาครัฐ การท่องเที่ยว ภาคบริการ และการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ จะเริ่มส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์ หากแต่เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาอย่างช้านาน รวมถึงกำลังซื้อที่จำกัด และความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลก ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว ดังนั้น แนวโน้มของตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้จะมียอดขายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 740,000 คัน

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2559
Žปริมาณการขายรวม 740,000 คัน ลดลง 7.5%Ž
รถยนต์นั่ง 271,000 คัน ลดลง 9.5%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์ 469,000 คัน ลดลง 6.3%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 379,000 คัน ลดลง 4.5%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 318,000 คัน ลดลง 3.0%

โดยโตโยต้ายังคงเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 240,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 85,000 คัน รถเพื่อการพาณิชย์ 155,000 คันและ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 145,400 คัน และได้ปรับเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 312,000 คัน ลดลง 17% เนื่องจากผลกระทบของตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ประมาณยอดขายรถยนต์ในประเทศของโตโยต้าปี 2559Ž
ปริมาณการขายรวม 240,000 คัน ส่วนแบ่งตลาด 32.4%Ž
รถยนต์นั่ง 85,000 คัน ส่วนแบ่งตลาด 31.4%Ž
รถเพื่อการพาณิชย์ 155,000 คัน ส่วนแบ่งตลาด 33.0%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 145,400 คัน ส่วนแบ่งตลาด 38.4%Ž
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 117,000 คัน ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคมยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งโตโยต้าพร้อมที่จะพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ขอยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับขีดความสามารถของคนไทยที่มีต่อการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือในระดับสากลทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ปัจจุบันคนไทยเข้ามาเป็นหลักในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคนี้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศมากขึ้น ด้วยการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าในประเทศไทย ตลอดจนการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตระดับสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อีกทั้งในปีนี้ บริษัท สยามโตโยต้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือ STM ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์หลักของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ทำการผลิตเครื่องยนต์ครบ 10 ล้านเครื่อง ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์ลำดับสองต่อจากโรงงานในรัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผลิตครบ 10 ล้านเครื่อง นับเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตหลักของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความยากลำบาก แต่โตโยต้าจะอยู่เคียงคู่กับคนไทยด้วยความเชื่อมั่นในความพร้อม และฝีมือของคนไทยโดยเราจะร่วมกันพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ประมาณการปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมิถุนายน 2559
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,900 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 21,363 คัน ลดลง 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,173 คัน เพิ่มขึ้น 3.1% ส่วนแบ่งตลาด 17.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,003 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 24,600 คัน เพิ่มขึ้น 15.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,851 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 7,436 คัน เพิ่มขึ้น 48.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,055 คัน ลดลง 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (PurePick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 32,068 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,844 คัน ลดลง 4.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,004 คัน เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,307 คัน เพิ่มขึ้น 92.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน:4,968 คัน
โตโยต้า 2,216 คัน
ฟอร์ด 914 คัน
มิตซูบิชิ 882 คัน
อีซูซุ 855 คัน
เชฟโรเลต 101 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 27,100 คัน ลดลง 3.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 10,628 คัน ลดลง 17.1% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 9,149 คัน เพิ่มขึ้น 3.6% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่3 ฟอร์ด 2,393คัน เพิ่มขึ้น 39.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 40,300 คัน เพิ่มขึ้น 3.2%
อันดับที่1 โตโยต้า 13,512คัน ลดลง 5.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,173คัน เพิ่มขึ้น 3.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%
อันดับที่3 ฟอร์ด 3,575 คัน เพิ่มขึ้น 80.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม–มิถุนายน 2559
1.) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 367,481 คัน ลดลง 0.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 109,078 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 72,292 คัน เพิ่มขึ้น 4.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 53,952 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 14.7%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 128,310 คัน ลดลง 12.6%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 38,705 คัน ลดลง 0.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,700 คัน ลดลง 33.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.8%
อันดับที่ 3 มาสด้า 13,500 คัน เพิ่มขึ้น 22.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pickup และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 192,558 คัน เพิ่มขึ้น 12.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,678 คัน เพิ่มขึ้น 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 65,773 คัน เพิ่มขึ้น 4.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,613 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 32,139 คัน
โตโยต้า 14,814 คัน
มิตซูบิชิ 9,865 คัน
อีซูซุ 3,827 คัน
ฟอร์ด 3,111 คัน
เชฟโรเลต 522 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pickup
ปริมาณการขาย 160,419 คัน เพิ่มขึ้น 2.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 61,946 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 54,864 คัน ลดลง 7.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,410 คัน เพิ่มขึ้น 31.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 239,171 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 73,378 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 72,292 คัน เพิ่มขึ้น 4.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 20,613 คัน เพิ่มขึ้น 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคมพ.ศ. 2559

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แถลงตัวเลขสถิติยอดขายรถยนต์ ครึ่งแรกของปี 2559 หล่น 0.4% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์โตสวนทาง 7.6% ตลาดรถยนต์นั่งหด 12.6 % 29 ก.ค. 2559 10:59 29 ก.ค. 2559 13:41 ไทยรัฐ