วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยันอุทยานฯไม่มีสิทธิ์ ห้ามเข้าไปเก็บรังนก

ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.ตรัง นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการจังหวัดตรัง สรรพากรพื้นที่ตรัง ตำรวจภูธร จ.ตรัง ส.อบจ.ตรัง และ อบต.ประชุมหารือเร่งด่วนกรณี ห.จ.ก.ญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท ผู้ได้รับสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่น วงเงินประมูล 33 ล้านบาท ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จำนวน 10 เกาะ แต่หลังจ่ายค่าอากรงวดที่ 2 แล้วทางอุทยานฯให้เข้าเก็บเพียงแค่ 9 เกาะ ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน ที่ประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียด เมื่อนายทินพันธุ์ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบ แต่ ผวจ.ได้ขอร้องไว้ โดยนายทินพันธุ์พูดในที่ประชุมว่ารู้สึกกังวลประเด็นที่อุทยานฯสั่งห้ามมิให้ ห.จ.ก.ญาตาฯ เข้าเก็บรังนกในเกาะเหลาเหลียง 1 ใน 10 เกาะสัมปทาน ซึ่งไม่ครบตามสัญญา

นายทินพันธุ์กล่าวว่า คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแลจัดเก็บรังนกตาม พ.ร.บ.จัดเก็บอากรรังนก ม.7 (5) เมื่อเกิดอุปสรรคในการจัดเก็บดูแลรังนกตามสัญญาสัมปทาน คณะกรรมการต้องรับผิดชอบโดยไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะถือว่าผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์เต็มที่ในการจัดเก็บรังนก แต่มีปัญหาคืออุทยานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานเข้าจัดเก็บรังนก ซึ่งอุทยานฯไม่สามารถกระทำได้ กรณีนี้มีกฎหมายพิเศษคืออุทยานฯต้องอนุญาตอย่างเดียว ขณะที่คณะกรรมการมีหน้าที่ผลักดันภายใต้เงื่อนไขของอุทยานฯ เมื่อให้สัมปทานไปแล้ว ผู้ได้สัมปทานย่อมมีสิทธิ์ทุกอย่าง ไม่มีเหตุอันใดที่จะไม่ให้เข้าเก็บรังนกตาม พ.ร.บ.จัดเก็บอากรรังนก

“จะทำหนังสือส่งไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพื่อยืนยันว่า เรามีสิทธิ์ตามกฎหมาย ในฐานะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว และไม่มีวาระซ่อนเร้น หาก ห.จ.ก.ญาตาฯ ผู้รับสัมปทานจะฟ้องก็ไปฟ้องกับทางอุทยานฯเอง เราไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ เป็นเพียงกำกับดูแล เพราะเขาเช่าถูกต้องตามกฎหมาย” อัยการจังหวัดตรัง กล่าวในที่สุด

ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น จ.ตรัง นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการจังหวัดตรัง 29 ก.ค. 2559 08:19 29 ก.ค. 2559 08:21 ไทยรัฐ