วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดวัดขายของกองทุนหมู่บ้าน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจคุณธรรม ระหว่างสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศูนย์คุณธรรม ในโอกาสครบรอบ 15 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ว่า เพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นที่ยอมรับในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใส ซึ่งจะให้มีการเชื่อมโยงกับโครงการหมู่บ้านศีล 5 เพื่อให้นำหลักศีล 5 เข้ามาใช้ในการบริหารกองทุน รวมทั้งวัดยังให้ใช้สถานที่ส่งเสริมการตลาดของสินค้ากองทุนหมู่บ้านทำให้ขยายตลาดสินค้าได้มากขึ้น

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัดอยู่ทั่วประเทศกว่า 3.9 หมื่นแห่งและมีกองทุนหมู่บ้านกว่า 7.9 หมื่นกองทุน ซึ่ง 1 วัดจะช่วยส่งเสริมกองทุนได้ถึง 2 กองทุนและไม่เป็นภาระแก่วัด โดยวัดที่กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าไปช่วยกองทุนได้ทุกพื้นที่.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน... 29 ก.ค. 2559 00:40 29 ก.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ