วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
SET จัดมหกรรมความดี ปันทรัพย์แบ่งสุขสู่สังคม

SET จัดมหกรรมความดี ปันทรัพย์แบ่งสุขสู่สังคม

  • Share:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ SET Social Impact เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือภาคธุรกิจกับสังคมแห่งแรกของไทยเข้าด้วยกัน พร้อมเปิดงาน “มหกรรมความดี” และเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com การรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ทั้งนี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีภาคธุรกิจจำนวนมากที่คำนึงถึงสังคม-สิ่งแวดล้อม และมีทรัพยากรที่อยากแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อต้องการให้เกิดการนำไปอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมเชิงบวก

ขณะที่มีภาคธุรกิจอีกด้านที่ขาดปัจจัยด้านการเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารบุคคลและช่อง ทางการจำหน่าย โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกันด้วยการเปิดช่องทางในการแบ่งปันทรัพยากรสู่ภาคสังคมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมทั้งการลดผลเชิงลบและเพิ่มผลเชิงบวก ขณะที่มหกรรมความดี ก็เป็นโครงการที่ระดมพลังภาคธุรกิจและภาคสังคมมาพบกันเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้เป้าหมายให้ประชาชนกว่า 1.4 ล้านคน ได้ประโยชน์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในเว็บไซต์ข้างต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้