วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข็นทีโอที-แคทไม่สำเร็จ

นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังหารือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอด

หากแต่สหภาพจะคัดค้านการดำเนินการตลอดในขณะที่ไม่ช่วยหาทางเลือกอื่นๆให้ นอกจากขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเรื่องทำไม่ได้และผิดกฎหมาย และเมื่อขยับอะไรไม่ได้มา 2 ปีแล้ว ก็ต้องถึงเวลา กระทรวงต้องตัดสินใจเดินหน้าทำตามมติ คนร. ที่ให้จัดตั้งบริษัทลูก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ในประเทศ จำกัด, บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ จำกัด และบริษัท ศูนย์อินเตอร์เน็ต จำกัด เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

“คนร.กังวลมาก เพราะตลอด 2 ปี การแก้ไขปัญหาทีโอทีและแคท ไม่มีความคืบหน้าใดๆ เลย นอกจากวนอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่มีทางออกและหากไม่ดำเนินการใดๆก็ต้องเข้าสู่ภาวะล่มสลายในปี 2568 เพราะไม่มีคลื่นความถี่ในมืออีกแล้ว ทำให้ทั้งสององค์กรไม่มีทางแข่งขันกับเอกชน ขณะที่ต้องส่งคืนคลื่น นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก็เข้าไปล้วงลูกไม่ได้ ทั้งที่คณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหาร ต้องกำหนดกติกาที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่ไม่ตัดสินใจ แล้วปล่อยให้ผ่านไปวันๆ เหมือนที่เป็นอยู่”.

นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังหารือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 28 ก.ค. 2559 23:40 28 ก.ค. 2559 23:40 ไทยรัฐ