วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข็นทีโอที-แคทไม่สำเร็จ

นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังหารือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อความอยู่รอด

หากแต่สหภาพจะคัดค้านการดำเนินการตลอดในขณะที่ไม่ช่วยหาทางเลือกอื่นๆให้ นอกจากขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเรื่องทำไม่ได้และผิดกฎหมาย และเมื่อขยับอะไรไม่ได้มา 2 ปีแล้ว ก็ต้องถึงเวลา กระทรวงต้องตัดสินใจเดินหน้าทำตามมติ คนร. ที่ให้จัดตั้งบริษัทลูก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ในประเทศ จำกัด, บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ จำกัด และบริษัท ศูนย์อินเตอร์เน็ต จำกัด เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

“คนร.กังวลมาก เพราะตลอด 2 ปี การแก้ไขปัญหาทีโอทีและแคท ไม่มีความคืบหน้าใดๆ เลย นอกจากวนอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่มีทางออกและหากไม่ดำเนินการใดๆก็ต้องเข้าสู่ภาวะล่มสลายในปี 2568 เพราะไม่มีคลื่นความถี่ในมืออีกแล้ว ทำให้ทั้งสององค์กรไม่มีทางแข่งขันกับเอกชน ขณะที่ต้องส่งคืนคลื่น นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลก็เข้าไปล้วงลูกไม่ได้ ทั้งที่คณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหาร ต้องกำหนดกติกาที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ใช่ไม่ตัดสินใจ แล้วปล่อยให้ผ่านไปวันๆ เหมือนที่เป็นอยู่”.

นายพันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังหารือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)