วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อเลิกโซฮอล์ 91 ปี 61

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยหลังการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 โดยส่วนใหญ่เห็นว่าจะสามารถยกเลิกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้โรงกลั่นน้ำมันต้องเตรียมพร้อมในการลงทุนปรับกระบวนการผลิตให้สอดรับกับแผนดังกล่าว โดยจะมีการลงทุนโรงกลั่นแห่งละ 10,000 ล้านบาท รวมลงทุนทั้งหมด 6 แห่ง มูลค่า 60,000 ล้านบาท

“การลงทุนเป็นเรื่องระยะยาว 20 ปีข้างหน้า เพื่อทำให้ต้นทุนน้ำมันปรับขึ้นเฉลี่ยอีก 20 ปีเพียง 2 สตางค์ต่อลิตรเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อราคาขายปลีกแต่อย่างใด และโรงกลั่นบางส่วนได้มีการลงทุนล่วงหน้าในการปรับปรุงแล้ว แต่บางรายก็มีข้อสังเกตว่าเมื่อดำเนินการแล้วในปี 2561 อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (จีเบส) ได้จึงต้องนำเข้า แต่เรื่องนี้จะได้หาแนวทางป้องกันต่อไป”

สำหรับการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมเอทานอลตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2015) ในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 แล้วจะทำให้มีหัวจ่ายน้ำมันเพิ่มในการจำหน่ายชนิดอื่น และการยกเลิกจะไม่กระทบกับผู้ใช้รถ เนื่องจากรถที่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 สามารถเปลี่ยนไปใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 ได้

นอกจากนี้ ธพ.ยังจะติดตามสถานการณ์การใช้ไบโอดีเซล (บี 5) ไปอีก 1 สัปดาห์ ซึ่งหากราคาไบโอดีเซลหรือบี 100 ที่จะนำมาผสมกับดีเซล 5% เพื่อจำหน่ายเป็นบี 5 ยังคงมีปริมาณตึงตัว ธพ.อาจจะปรับลดสัดส่วนการผสมบี 100 ลงเหลือ 3% หรือเป็นการจำหน่ายไบโอดีเซลบี 3 ลงมาซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 0.40 บาทต่อลิตร.

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยหลังการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 โดยส่วนใหญ่เห็นว่าจะสามารถยกเลิกจำหน่าย 28 ก.ค. 2559 23:37 28 ก.ค. 2559 23:37 ไทยรัฐ