วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระมิ่งขวัญของคนไทย

ตลอดวันที่ 28 ก.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน และร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป ตั้งแต่เช้าอาทิ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน คณะลูกเสือชาวบ้าน จ.นนทบุรี คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์และคณะนักเรียนหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (สัสดี) คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน กทม. ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

ตลอดวันที่ 28 ก.ค. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คณะบุคคล ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี 28 ก.ค. 2559 23:13 28 ก.ค. 2559 23:13 ไทยรัฐ