วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระบรมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา ผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" กึกก้อง

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 28 ก.ค. ที่ภายในหอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพร และถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ท่ามกลางข้าราชการจากทุกหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาแน่นหอประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์และพยาบาล นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียน และถวายคำนับหน้าพระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ โดยผู้ที่มาร่วมในงานต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา ผู้เข้าร่วมพิธีเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" กึกก้อง 28 ก.ค. 2559 20:23 28 ก.ค. 2559 23:01 ไทยรัฐ