วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.รณรงค์ พ.ร.บ.ขอทาน ย้ำให้เงิน หนุนทำผิดกฎหมาย

อดุลย์ แสงสิงแก้ว เปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทาน” รณรงค์สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ (28 ก.ค.) วันแรก ย้ำให้เงิน เป็นการหนุนให้ทำผิด ก.ม. และอาจเป็นช่องทางค้ามนุษย์...

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทาน” เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 28 ก.ค. เป็นวันแรก โดยมีการมอบ พ.ร.บ. ให้แก่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมลงนามความร่วมมือรณรงค์ “ชาวโคราชร่วมใจ หยุดการขอทาน” จากนั้นได้เดินรณรงค์จากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไปจนถึงบริเวณตลาดแม่กิมเฮง เพื่อแจกสื่อประชาสัมพันธ์ แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดระเบียบขอทาน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ขอทานลดลง โดยพบรวม 4,648 คน เป็นขอทานไทย 2,944 คน ต่างด้าว 1,704 คน โดยต่างด้าวได้ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ส่วนขอทานไทยถูกส่งเข้ารับการพัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพ ยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้โครงการธัญบุรีโมเดล

สำหรับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 28 ก.ค. มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน โดยให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามที่กำหนด เน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมากระทำซ้ำ กำหนดความผิดทางอาญาทั้งผู้กระทำการขอทานและผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน

ทั้งนี้ จะต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการให้เงินขอทาน เป็นการส่งเสริมให้กระทำผิด และอาจเป็นช่องทางของการค้ามนุษย์ แต่สามารถบริจาคผ่านกองทุนเพื่อนำไปฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่มีขอทานน้อย ส่วนใหญ่ที่มีมาจากจังหวัดอื่นใกล้เคียง เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดได้ร่วมกับ พม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราเป็นระยะ และขณะนี้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 บังคับใช้แล้ว ก็จะต้องรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการทำงานตาม พ.ร.บ.อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง.

อดุลย์ แสงสิงแก้ว เปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทาน” รณรงค์สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ (28 ก.ค.) วันแรก ย้ำให้เงิน เป็นการหนุนให้ทำผิด ก.ม. และอาจเป็นช่องทางค้ามนุษย์... 28 ก.ค. 2559 19:30 28 ก.ค. 2559 21:25 ไทยรัฐ