วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พณ. จ่อชง ครม. ของบ 750 ล. ตั้งสถาบัน-ปั้นสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาด

พณ. จ่อชง ครม. ของบ 750 ล. ตั้งสถาบัน-ปั้นสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาด

  • Share:

พาณิชย์ จ่อชง ครม. 2 ส.ค. ตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของบ 750 ล้านบาท ลุยปั้นสินค้าเกษตร เป็นซุปเปอร์ฟู้ดส์ นำร่องข้าวอันดับแรก ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าค้าขาย 2 หมื่นล้านบาท ใน 5 ปี มีสินค้าข้าวที่เกิดจากนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 10 รายการ ปีแรกดันให้ได้ก่อน 2 รายการ ทั้งน้ำมันจากข้าวและแป้งข้าว...

วันที่ 28 ก.ค.59 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ส.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยจะของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการ 5 ปี วงเงิน 750 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย 10 รายการ และมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี แต่หากได้งบประมาณน้อยกว่านี้ เป้าหมายที่วางไว้คงไม่ได้แน่นอน

สำหรับแผนระยะแรก (ปีที่ 1-3) จะของบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อทำตลาด และทำให้คนไทยรับรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวที่มีมากมาย และสามารถผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย ที่เรียกว่า Super Food ซึ่งจะนำร่องผลักดันสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างน้อย 2 รายการ คือ น้ำมันจากข้าว และแป้งจากข้าว ส่วนแผนระยะที่ 2 (ปีที่ 4) จะใช้งบฯ 150 ล้านบาท ขยายเครือข่ายนักวิจัน นักลงทุนให้มากขึ้น และเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด และแผนระยะที่ 3 (ปีที่ 5-7) ใช้งบปีละ 100 ล้านบาท พัฒนามูลนิธิให้เป็นองค์กรมหาชน

ส่วนหน้าที่ของสถาบันฯ จะทำงานโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตตามทฤษฎี Demand Driven เป็นการทำการตลาดเชิงรุก โดยจะเสาะหาความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศว่า แนวโน้มการบริโภคสินค้าเป็นอย่างไร หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักคุณค่าของข้าวไทย เพื่อให้เกิดความต้องการบริโภค จากนั้นจะนำมาให้นักวิชาการ นักวิจัย ค้นคว้าว่า จะนำข้าวไทยมาผลิตเป็นสินค้าเหล่านั้นได้อย่างไร และจะหานักลงทุนเอางานวิจัยดังกล่าวไปลงทุนผลิตเป็นสินค้าออกขายในตลาด ซึ่งจะสนับสนุนทั้งด้านการเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน อำนวยความสะดวกในการขอมาตรฐานต่างๆ และยังจะช่วยในการทำตลาด เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายได้

นอกจากนี้ จากการหารือกับหน่วยงาน Grow Asia ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนแก่ประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้ World Economic Forum ก็พร้อมจะแนะนำนักลงทุน ที่เป็นบริษัทต่างชาติให้นำงานวิจัยของไทยไปผลิตเป็นสินค้าออกขายทั่วโลกด้วย

สำหรับสินค้านำร่อง 2 รายการที่จะผลักดันให้มีการวิจัยและนำไปลงทุนผลิตเป็นสินค้านั้น ในส่วนของน้ำมันจากข้าว สามารถผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย เช่น น้ำมันรำข้าว ซึ่งใช้สำหรับผัด ทอด เจียว และจะต่อยอดให้เป็นอาหารเสริม ที่จะบริโภคเพื่อลดความดัน ลดเบาหวาน และถ้าจะทำให้ดีขึ้นไปอีก คือ การทำเป็นยา ส่วนแป้ง จะผลักดันให้ผลิตโปรตีนจากแป้งข้าว เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเสริม ยา หรืออาหารสำหรับทารก เด็ก ผู้สูงอายุ นักกีฬา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน เอกชนไทยเริ่มผลิตได้แล้ว และขายในต่างประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้