วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดจำนวน 'นายพล' ตามแผนปฏิรูปกองทัพ

สภากลาโหม เห็นชอบลดตำแหน่งจำนวน "นายพล" ตามแผนปฏิรูปกองทัพ ปีละ 2.5% ตั้งเป้า ปี 2571 ต้องลดลง

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมสภากลาโหมว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปรับงานด้านกําลังพล ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีกําลังพลในชั้นยศสูง จึงต้องปรับลดให้เหมาะสม โดยจะปรับในตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายทหารปฏิบัติการ ลงร้อยละ 2.5 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ในปี 2551 และสิ้นสุดลงในปี 2571 ซึ่งจะสามารถลดจํานวนได้ถึงร้อยละ 50 โดยปี 2551 มีนายทหารระดับ พลตรี พลโท และพลเอก ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทั้งหมด 768 คน และจะลดลงในปี 2571 เหลือ 384 คน เช่นเดียวกับนายทหารชั้นยศพันเอกพิเศษ ในตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการที่มีอยู่จำนวน 2,698 คน จะลดลงในปี 2571 เหลือ 1,349 คน

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับการลดจำนวน นายพล อัตราผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 ให้สอดคล้องกับการผลิตนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมทหารและนายร้อยฯ ทุกเหล่าทัพ ที่จะลดไปตามลำดับ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหม ได้ทําโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดจํานวน 3 โครงการ ทั้งระดับชั้นยศนายพลและทุกชั้นยศ มีกําลังพลเข้าร่วมโครงการใน 3 ปี กว่า 15,000 นาย.

สภากลาโหม ไฟเขียวลดจำนวนตำแหน่ง "นายพล" ตามแผนปฏิรูปกองทัพ ปีละ 2.5% ตั้งเป้า ปี 2571 ต้องลดลง 28 ก.ค. 2559 16:24 28 ก.ค. 2559 18:30 ไทยรัฐ