วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มท.ร่อนหนังสือ สั่ง 'ผวจ.-นอภ.' ทั่วประเทศ คุมเข้มโค้งสุดท้ายประชามติ

มท.ร่อนหนังสือ สั่ง 'ผวจ.-นอภ.' ทั่วประเทศ คุมเข้มโค้งสุดท้ายประชามติ

  • Share:

มท.สั่งด่วน ส่งหนังสือถึง "ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ" ทั่วประเทศ กำชับ 4 ข้อ คุมโค้งสุดท้ายประชามติ ป้องบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 ก.ค. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้สนับสนุนการออกเสียงประชามติ โดยมีเนื้อหาระบุว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นคำถามเพิ่มเติม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.ประชามติ 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมายนั้นได้พิจารณาแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงให้จังหวัด อำเภอดำเนินการดังนี้

1.เพิ่มความเข้มข้น และความถี่ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างฯ รวมถึงประเด็นคำถามเพิ่มเติม ให้ประชาชนทุกครัวเรือนรับรู้ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 5 ส.ค.นี้ 2.แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ฯ สารวัตรกำนัน เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่น จัดเวรยามออกตรวจลาดตระเวน สร้างเครือข่ายการข่าวในพื้นที่ ฯลฯ และให้ใช้เครือข่ายของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นผู้ช่วยเหลือ หากพบการกระทำผิดให้ประสานกับศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด อำเภอทันที

หนังสือระบุต่อว่า 3.แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยสังเกต เฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้า หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่จะเข้ามาก่อความวุ่นวายในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณหน่วยออกเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง บิดเบือนร่างฯ ชี้นำประชาชน และหากพบการกระทำผิดโดยมีพฤติการณ์น่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายทันที และ 4.การดำเนินการตามข้อ 1 – 3 ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ หากเกิดความไม่สงบขึ้นให้บูรณาการร่วมกัน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้