วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้า' เผยคนส่วนใหญ่ ยังไม่ชี้ขาด 'รับ-ไม่รับ' ร่าง รธน.

"นิด้าโพล" เผยคนส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่าง รธน.-คำถามพ่วง-ให้ ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,500 คน เรื่อง "ผลสำรวจครั้งที่ 10 : การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559" ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 59.13 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 33.07 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 6.27 จะไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 1.53 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน 

เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้ ส.ว.ที่มาจากการสรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับ ส.ส.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนร้อยละ 51.27 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 28.13 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 19.73 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

"นิด้าโพล" เผยคนส่วนใหญ่ ยังไม่ตัดสินใจ "รับ-ไม่รับ" ร่าง รธน.-คำถามพ่วง-ให้ ส.ว.ร่วมโหวตนายกฯ 28 ก.ค. 2559 14:49 28 ก.ค. 2559 16:02 ไทยรัฐ