วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะชาวสวนยาง..มือใหม่ เติมปุ๋ยตัดแต่งกิ่งหน้าฝน

แนะชาวสวนยาง..มือใหม่ เติมปุ๋ยตัดแต่งกิ่งหน้าฝน

  • Share:

ฤดูฝน...ชาวสวนยางต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องการใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกยางใหม่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง... เกษตรกรอาจยังไม่ชำนาญพอ

“การใส่ปุ๋ยในฤดูฝนตามความเหมาะสมของดินและอายุของยาง ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร แนะนำ มีอยู่ด้วยกัน 3 สูตร ปุ๋ยสูตร 20–8–20 เหมาะกับยางก่อนเปิดกรีดในเขตปลูกยางเดิม ภาคใต้และภาคตะวันออก ปุ๋ยสูตร 20–10–12 เหมาะกับยางก่อนเปิดกรีดในเขตปลูกยางใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วน ปุ๋ยสูตร 30–5–18 เหมาะกับยางเปิดกรีดแล้ว ในทุกเขตปลูกยาง”

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะตำแหน่งการใส่ปุ๋ย...ต้นยางเล็ก ใส่ปุ๋ยเป็นวงกลมรอบลำต้น ยางอายุ 17 เดือนขึ้นไป หว่านปุ๋ยเป็นแถบยาวไปตามแถวต้นยางในร่องที่เซาะ ห่างจากโคนข้างละ 1 ม. ต้นยางอายุ 5 ปีขึ้นไป หว่านเป็นแถบกว้าง ห่างจากโคนต้นยางอย่างน้อย 50 ซม. ขยายออกไปถึง 3 ม. สำหรับ ต้นที่เปิดกรีดแล้ว ให้หว่านปุ๋ยทั่วแปลง ห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 ม.

วิธีใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง... ใส่ปุ๋ยแบบหว่าน เหมาะกับพื้นที่ราบ มีการกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมี เพราะเศษซากพืชที่เหลือจะช่วยป้องกันการชะล้างปุ๋ยในช่วงฝนตกได้ แต่หากเป็นที่ราบ กำจัดวัชพืชด้วยการถาก ควรคราดให้ปุ๋ยผสมเข้ากับดิน เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างปุ๋ย...ใส่ปุ๋ยแบบเป็นแถบ เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อย หรือพื้นที่ที่ทำเป็นขั้นบันได แต่ต้องมีการกลบดินด้วย...ใส่ปุ๋ยเป็นหลุม สำหรับพื้นที่ที่ลาดเทมาก ขุดหลุมบริเวณรอบโคนต้นหรือสองข้างของต้นยางประมาณ 2-4 หลุมต่อต้น ใส่ปุ๋ยลงในหลุมและกลบให้เรียบร้อย

ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและควรใส่ปุ๋ยขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น...หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงอากาศแห้งแล้ง หรือฝนตกชุก ควรกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง

การตัดแต่งกิ่งก็เช่นกัน นายคนิต บอกว่า ควรทำในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ซึ่งมีวิธีการตัดแต่งต่างกันใน 3 ระยะ...1.ระยะแรกปลูก กรณีที่ปลูกด้วยต้นตอตา หมั่นตัดกิ่งที่แตกออกมาจากต้นตอเก่าทิ้ง จนกว่าตายางพันธุ์ดีจะแตกเป็นลำต้นยาง 2.ระยะยางอ่อน ต้องตัดกิ่งแขนงที่อยู่ต่ำกว่า 2 ม. ให้หมด ตัดให้ชิดลำต้น แต่ในพื้นแห้งแล้ง ภาคอีสาน ภาคเหนือ อาจตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ต่ำกว่า 1.90 ม. เพื่อให้ยางแตกพุ่มต่ำช่วยรักษาความชื้นในแปลง ทรงพุ่มชนกันเร็ว ช่วยประหยัดค่ากำจัดวัชพืช 3.ระยะยางใหญ่ ตัดกิ่งแน่นทึบ กิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคออก

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรโน้มต้นยางลงมาตัดแต่งกิ่ง เพราะจะทำให้เปลือกแตกน้ำยางไหล ต้นยางหักได้ และหลังตัดแต่งกิ่งควรใช้ปูนขาว ปูนแดง หรือสี ทาแผลที่ตัดกิ่ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลาย

ที่สำคัญ หน้าฝนควรสำรวจสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคจากเชื้อรา เช่น โรครากขาว โรคเส้นดำ โรคเปลือกเน่า โรคใบร่วงและผลเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่าได้ง่าย...เกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนโรคระบาดจะลุกลามเป็นวงกว้าง.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้