วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ สร้างรายได้กว่า 45 ล.บาท ร่วม MOU สหกรณ์การเกษตร

ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ จ.พะเยา สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าปีละ 45 ล้านบาท พร้อมทำ MOU เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานรัฐ สร้างความเข้มแข็ง-เพิ่มมูลค่าสินค้า ...

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เสมอเชื้อ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นายหัสนัย แก้วกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยาจำกัด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือวิชาการและการตลาดโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด และสมาชิก เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ของสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสององค์กรคือ หอการค้าจังหวัดพะเยา และสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรณ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศโดยประชารัฐภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันสานพลังประชารัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ ประสานความร่วมมือหอการค้าไทย โดยหอการค้าไทยได้จัดทำโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสหกรณ์การเกษตร ในการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และทำให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ เมืองพะเยา จำกัด มีสมาชิก 151 ราย มีบ่อเลี้ยงปลาจำนวน 332 บ่อ สามารถร่วมกันผลิตปลานิลสดออกสู่ตลาด เพื่อการบริโภค ได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จำนวนประมาณ 2,500 กิโลกรัมต่อวัน โดยใน 1 ปี มีมูลค่ารวมประมาณ 45 ล้านบาท

ด้าน นายสมิง อ้อยหวาน อายุ 68 ปี ประธาน สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า ได้รวมตัวกันกับผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำมาหลายปีจนกระทั่งตั้งเป็นสหกรณ์ ต่อมาทางจังหวัดมีการทำข้อตกลงกับสหกรณ์จังหวัด หอการค้า เพื่อร่วมมือวิชาการและการตลาดโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด และสมาชิก เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ผู้เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ จ.พะเยา สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่าปีละ 45 ล้านบาท พร้อมทำ MOU เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานรัฐ สร้างความเข้มแข็ง-เพิ่มมูลค่าสินค้า 28 ก.ค. 2559 11:22 28 ก.ค. 2559 12:59 ไทยรัฐ