วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระ...สุปฏิปัณโณ

พระ...สุปฏิปัณโณ

  • Share:

เรื่องราวของพระ นับแต่เรื่องสมภารวัดพระธรรมกาย หลวงปู่พุทธะอิสระ หลวงพี่น้ำฝน เรื่องของคนที่ยังโกนหัวห่มผ้าเหลือง หลวงปู่เณรคำ จนไปถึงเรื่อง “ยันตระ” ห่มผ้าสีเขียว ไว้ผมไว้เครายาว เหมือนฤาษีชีไพร เป็นคำถามในใจชาวบ้าน

ตกลง องค์ไหนเป็นพระ องค์ไหนไม่ใช่พระ

ผมอยู่ใกล้พระที่นับถือกันองค์หนึ่ง ลองตั้งคำถาม ท่านก็ยิ้มแล้วว่า องค์ประกอบหรือเกณฑ์ของคนที่ถูกเรียกว่า “พระ” ทั้งพระทั้งชาวบ้าน ก็สวดกันอยู่ทุกวัน ในบทที่ขึ้นต้น สุปฏิปัณโณ ภควโต สาวกสังโฆ...นั่นปะไร

คุณลักษณะในตัวของพระสงฆ์...สงฆ์แท้...ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านว่า มีอยู่ 4 ข้อ

(คู่มือดับทุกข์ ฉบับสมบูรณ์ พุทธทาสภิกขุ คำบรรยายอบรมผู้พิพากษาที่ห้องเนติบัณฑิตสภา 17 ก.พ.2503)

สุปฏิปัณโณ ปฏิบัติดี อุชุปฏิปัณโณ ปฏิบัติตรง ญายปฏิปัณโณ ปฏิบัติเพื่อเจาะกิเลส สามีจิปปฏิปัณโณ ปฏิบัติสมควร ทวนบทสวดสุปฏิปัณโณ...ต่อไป...อาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลิกรณีโย เรื่อยๆไปจนถึง บุญญเขตตัง โลกัสสะ

นี่คือคุณของสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยผู้อื่น

อาหุเนยโย ควรแก่ของที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ปาหุเนยโย ควรแก่ของที่จะเข้าไปรับ ทักขิเนยโย ควรแก่ทักณิณาทาน คือของที่เขาจัดไว้เพื่ออุทิศกุศลแก่บุคคลผู้ตาย อัญชลิกรณีโย ควรแก่การไหว้ ปุญญเขตตัง โลกัสสะ เป็นเนื้อนาสำหรับเกิดบุญ

เนื้อนาธรรมดาให้เกิดข้าวเปลือก แต่เนื้อนา คือการปฏิบัติของพระสงฆ์นั้น ให้เกิดบุญจึงเรียกว่าปุญญเขต

คราวนี้มาถึงหน้าที่ของพระสงฆ์ อาจารย์พุทธทาส ขอให้รำลึกถึงคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เป็นผู้หงายของที่คว่ำ ผู้เปิดของที่ปิด ผู้ส่องแสง ผู้เปิดกรง ถ้าพระสงฆ์ยังมีหน้าที่ที่ถูกต้องเช่นนี้

แสดงว่า โรงพยาบาลของโลก ยังอยู่

โรงพยาบาลที่จะเยียวยาในทางกาย หรือแม้ในทางจิตใจมีอยู่ทั่วไป แต่ทางวิญญาณแท้ที่สูงขึ้นไปอีกนี้ ต้องอาศัยโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้า

โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า มีพระสงฆ์เป็นแพทย์ มีธรรมะ

เป็นยา มีปูชนียสถานต่างๆ เป็นตัวโรงพยาบาล

“ฉะนั้น ขอให้ถือเอาคณะสงฆ์นี้ เหมือนกับโรงพยาบาลโรคที่จะเยียวยาโรคในทางวิญญาณของโลก”

ท่านอาจารย์พุทธทาส ขอให้มองคณะสงฆ์ ในฐานะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของโลก เพราะว่าท่านมีหน้าที่มุงบังป้องกันโลกนี้ไว้ ให้สงบเย็น พระสงฆ์เป็นผู้เปิดเผยทาง สืบต่อจากพระพุทธเจ้า ให้มนุษย์เอาชนะกิเลส ซึ่งเป็นความเร่าร้อนได้

ในบรรดาสิ่งที่เบียดเบียนมนุษย์ ไม่มีอะไรมากและน่าอันตรายเท่ากิเลส ฉะนั้นจึงต้องแสวงหาเครื่องป้องกัน ที่ตรงตามความหมายที่พึ่งที่ต้านทาน ที่แท้จริง ธรรมะ คือที่มุงบังที่แท้จริง

เราถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้สืบเนื่อง จึงต้องช่วยกันต่ออายุต้นโพธิ์ต้นไทร ช่วยกันรดน้ำพรวนดินเอาไว้ อย่าให้ตายเสีย

คำว่าสืบอายุพระศาสนา ก็คือสืบอายุต้นโพธิ์ต้นไทร ไว้ด้วยการ บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง

สอนสืบๆกันไปจริงๆ

ท่านอาจารย์พุทธทาสทิ้งท้ายด้วยการอุปมาพระสงฆ์ เป็นดวงประทีปของโลก ถ้าคณะสงฆ์ยังคงคุณลักษณะ และทำหน้าที่ถูกต้อง ก็ถือว่าดวงประทีปนี้ยังไม่ดับ โลกนี้จะยังไม่มืด

แต่ถ้าคณะสงฆ์นี้ดับ ก็หมายความว่า ดวงประทีปของโลกดับและมืด

หัวข้อบรรยายนี้ ชื่อว่า พระสงฆ์ ผู้ชี้ทาง หนทาง และผู้เดินทางเพื่อดับทุกข์...ครับ ผมอ่านจบแล้ว ก็พอมีหลัก แยกแยะได้องค์ไหนพระ คนไหนไม่ใช่พระ ยังพอมองเห็นว่า พระดีๆยังมีอีกมาก

ส่วนพระระดับเจ้าคุณ ที่ออกมาเย้วๆ นัดชุมนุมพระต่อต้านการทำหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐ...ผมเชื่อว่าท่านยังเป็นพระ...เพียงแต่เผลอลืมหน้าที่...ชี้ทางดับกิเลสให้ชาวบ้าน

ก็ถ้าพระระดับเจ้าคุณ ยังติดอยู่กับกิเลสขั้นพื้นๆ อย่างที่โบราณว่า ยศช้าง ขุนนางพระเสียแล้ว จะเอาหลักธรรมอะไรเหลือไปสอนชาวบ้านให้พ้นทุกข์ได้เล่าครับ.

"กิเลน ประลองเชิง"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้