วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูป ตร.เป็นไปได้หรือ?

การปฏิรูปตำรวจยังเดินหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบ มีรายงานข่าวว่า ผบ.ตร.เตรียมเสนอแนวทางปฏิรูปองค์กรตำรวจ เพื่อให้ ก.ตร. พิจารณาอนุมัติ 2 เรื่อง ได้แก่การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งของตำรวจ เพื่อทำหน้าที่ในศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และงานนโยบายสำคัญ สามารถรับงานความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และอื่นๆ

อีกด้านหนึ่งคือการลดตำแหน่งครั้งใหญ่ ลดรอง ผบ.ตร. จาก 7 เหลือ 5 ผู้ช่วย ผบ.ตร. จาก 14 เหลือ 10 ยุบตำแหน่งที่ปรึกษาเทียบเท่ารอง ผบ.ตร. 6 ตำแหน่ง ลด ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. จาก 6 เหลือ 3 ยุบรอง ผบช. ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. หมดทั้ง 3 ตำแหน่ง ทั้งสองเรื่องนี้อาจถือได้ว่าเป็นหนังตัวอย่างของการปฏิรูปตำรวจโดยตำรวจเอง

แต่ยังไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปการ บริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้งโยกย้าย หรือการปฏิรูปงานสอบสวนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ รวมทั้งการป้องกันการทุจริต การกระจายอำนาจ และการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จะปฏิรูปกันอย่างไร? แต่แน่นอนว่าจะดำรงไว้ซึ่งระบบการ บริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ และคงไว้ซึ่งโครง-สร้างขององค์กรแบบทหาร ซึ่งทำให้มีนายพลเกือบ 500 คน

แนวทางการปฏิรูปงานสอบสวนของ สตช. พูดถึงการเปลี่ยนวิธีจัดเวรบนโรงพัก จากที่ปล่อยให้คนเดียวเหมาหมดทั้งงานสืบสวนและสอบสวน ให้ทำงานเป็นทีม 5 คน แต่ยังไม่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ที่เขียนไว้ว่า “ปรับปรุงงานสอบสวนคดีอาญา ให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ” ส่วนฉบับบวรศักดิ์ให้แยกงานสอบสวนจาก สตช.

มีเสียงเรียกร้องแม้แต่จากวงการตำรวจเอง ให้ปฏิรูปงานสอบสวน เนื่องจากในระบบที่เป็นอยู่ พนักงานสอบสวนขาดความ อิสระ ต้องสอบสวนตามคำสั่งและความต้องการของผู้บังคับบัญชา เปิดช่องให้มีการแสวงหา ความร่ำรวย และไม่ผดุงความยุติธรรมแก่ประชาชน ตัวอย่างเช่นกรณี “หญิงไก่” ซึ่งลูกจ้าง ถูกกลั่นแกล้ง และกรณีทายาทมหาเศรษฐีที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต

ส่วนแนวทางปฏิรูปด้านการ บริหารงานบุคคล ฉบับของ สตช.ยังไม่ได้บอกว่าจะทำอย่างไร แต่มติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เน้นความเป็นอิสระของการบริหารงานบุคคล ป้องกันไม่ให้การเมืองแทรกแซง เพื่อใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย เน้นความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลักอาวุโสและความสามารถ

แนวทางการปฏิรูปของ สตช.ยังไม่มีรายละเอียด ไม่มีวิธีการหรือมาตรการที่ชัดเจนจะปฏิรูปทั้ง 10 ด้านอย่างไร? แต่อย่างน้อยที่สุดก็แสดงว่า สตช.ยอมรับว่ามีปัญหา และแสดงเจตจำนงที่จะปฏิรูป เริ่มต้นด้วยการปฏิรูปตนเอง แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมา พิสูจน์ว่าการปฏิรูปตนเองเป็นไปได้ยาก แค่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง ที่ สปท.เสนอ ก็ไม่มีทางเป็นไปได้.

28 ก.ค. 2559 09:59 28 ก.ค. 2559 09:59 ไทยรัฐ