วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิชัย อัด รธน.ใหม่ ทำต่างชาติขาดเชื่อมั่น ส่งผลแผนพัฒนาศก.รัฐ ล้มเหลว

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน เชื่อ รธน.ใหม่ ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ล้มเหลว เหตุต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ส่งผลการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ทำได้ยากลำบาก

วันที่ 28 ก.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สำหรับ ปี 2560-2564 ได้กำหนดให้เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวปีละ 5% ทุกปี ตลอด 5 ปี ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นี้ เพราะหากเศรษฐกิจไทยจะโต 5% ตลอด 5 ปีได้ ประเทศไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในเรื่องการลงทุน และการส่งออก แต่รัฐธรรมนูญนี้ ถูกประชาคมโลกทักท้วงอย่างมากซึ่งไม่น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศได้ ขนาดยังไม่ทันไร ฟิทช์ เรทติ้งส์ ก็ประกาศปรับลดอันดับของประเทศไทยแล้ว อีกทั้งหลายประเด็นในรัฐธรรมนูญ จะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ ของรัฐเพื่อพัฒนาประเทศ จะมีข้อจำกัดและทำได้ลำบากมาก

อีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยก็จะทำได้ยากมาก เช่นกัน ทั้งๆ ที่การช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยเป็นความจำเป็นของทุกประเทศเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ แต่กลับถูกโจมตีว่า เป็นประชานิยมทำชาติล่มจม ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้ไม่เพิ่มขึ้น ประเทศก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ อีกทั้งการกระจายรายได้ก็จะล้มเหลว และที่ผ่านมา การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็ไม่ได้ทำให้ประเทศล่มจมแต่อย่างใด เป็นเพียงวาทกรรมโจมตี เท่านั้น เพราะหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของไทยอยู่ในระดับ 45% เท่านั้น ซึ่งยังต่ำมาก

ดังนั้น หากรัฐธรรมนูญนี้ทำให้ต่างประเทศไม่มั่นใจ การลงทุนโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐทำได้ลำบาก การช่วยเหลือประชาชนรายได้น้อยทำได้ยาก ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ประเทศพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประสบความสำเร็จได้ และจะล้มเหลวอย่างแน่นอน ทั้งนี้ สองปีที่ผ่านมารัฐบาลและคสช. บริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้เพียง 0.7% และ 2.8% เท่านั้น

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน เชื่อ รธน.ใหม่ ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ล้มเหลว เหตุต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ส่งผลการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ทำได้ยากลำบาก 28 ก.ค. 2559 07:48 28 ก.ค. 2559 08:22 ไทยรัฐ