วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิบัติการทวงคืนป่าชายเลนบ้านแหลม

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ก.ค. พ.อ.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายใน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.มานะ วงศ์น้ำเพชร หัวหน้าการข่าว กอ.รมน.จ.เพชรบุรี นายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ตามแผนการทวงคืนผืนป่าชายเลนพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยได้ตรวจยึดป่าชายเลนหมู่ 9 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปากทะเลและอยู่ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม. วันที่ 15 ธ.ค.2530 และวันที่ 22 ส.ค. 2543 และเป็นพื้นที่ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา พื้นที่ตรวจยึดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านแหลม เนื้อที่ประมาณ 41 ไร่ 70 ตารางวา รวมพื้นที่ตรวจยึดทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายทวงคืนผืนป่าชายเลนไว้ 700 ไร่ ถ้ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจะมีการดำเนินการตรวจสอบ และหากบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

พ.อ.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เพชรบุรี กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่ตรวจยึดคืนจะทำเป็นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยบูรณาการให้ป่าเป็นของประชาชนและชุมชน ซึ่งจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ก.ค. พ.อ.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กองรักษาความมั่นคงภายใน จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย พ.อ.มานะ วงศ์น้ำเพชร หัวหน้าการข่าว กอ.รมน.จ.เพชรบุรี 28 ก.ค. 2559 06:53 28 ก.ค. 2559 06:54 ไทยรัฐ