วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูตไทย กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ วันพระราชสมภพ

ทูตไทย กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมฯ วันพระราชสมภพ

  • Share:

ทูตไทย กรุงวอชิงตัน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. มีคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลคาถา และผู้นำ 8 ศาสนา ร่วมเจริญจิตภาวนา...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และภริยา เป็นประธานในพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค. 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนา โดยคณะสงฆ์จากวัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี. นำโดยพระครูปริยัติธรรมาภิราม เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลคาถา

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนักบวชและผู้นำจากอีก 8 ศาสนาความเชื่อ ได้แก่ ฮินดู พุทธมหานิกายจากเกาหลี พุทธเถรวาทจากจีน อิสลามทั้งซุนนีและชีอะห์ คริสต์โปรเตสแตนต์ ยูดาห์และเชน ร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและประกาศราชสดุดี และชื่นชมการเป็นอัครศาสนูปถัมภกของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในกรุงวอชิงตัน ผู้แทนชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตัน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เข้าร่วมพิธี 100 คน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้