วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่ออายุเหมืองแร่ทองคำ ไปอีก 5 ปี

ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่ออายุเหมืองแร่ทองคำ ไปอีก 5 ปี

  • Share:

ชาวบ้านรอบเหมืองทองพิจิตรในพิษณุโลก ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตรวจสอบการต่ออายุโรงประกอบโลหกรรมอัคราฯ ก่อนกระทบ "เศรษฐกิจ-พนักงาน-ชาวบ้าน" ในพิจิตร-เพชรบูรณ์ เสียหายยับเยิน...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายฝ้าย มหาสัตย์ นายก อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี ประมาณ 30 คน เดินทางมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเข้าพบผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียกร้องให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ในการพิจารณาสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง ในประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไปอีก 5 ปี ก่อนที่พนักงาน ชาวบ้าน และเศรษฐกิจของ จ.พิจิตร และเพชรบูรณ์ จะเสียหายยับเยิน

พร้อมยื่นเอกสารสำคัญ 3 รายการ ได้แก่ 1. สรุปความคิดเห็นของประชาชนจากการประชุมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อวันที่ 5 ก.ค 2559 โดยท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน 2. รายชื่อพร้อมบัตรประชาชนจำนวน 5,787 รายชื่อที่อาศัยอยู่รอบเหมืองฯ ผู้ซึ่งสนับสนุนให้เหมืองเปิดดำเนินการต่อไป 3. หนังสือสนับสนุนการประกอบการจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นๆ อีกเกือบ 300 บริษัท

นายฝ้าย มหาสัตย์ นายก อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ตัวแทนเครือข่ายผู้นำชุมชน และประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี กล่าวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเหมืองแร่ทองคำต้องปิดตัวลงในสิ้นปีนี้ว่า ไม่เพียงเฉพาะพนักงานจำนวนประมาณ 1,000 คน ซึ่งประมาณ 80% เป็นคนในพื้นที่ และครอบครัวพนักงานจำนวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดรายได้เท่านั้น หากแต่จะขยายวงออกไปถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบเหมืองด้วย เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. และ อบต.) โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่าน 1. เงินค่าภาคหลวงที่จัดสรรลงมาในพื้นที่  2. เงินสนับสนุนกองทุนต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและเป็นพันธสัญญาด้วยใจระหว่างเหมืองกับชุมชนต่างๆ ในการให้ความเห็นชอบให้ทำเหมือง และ 3. การสนับสนุนชุมชนจากงบประมาณประจำปีของเหมือง

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้ทำสำเนารายชื่อประชาชนในพื้นที่จำนวนถึง 5,787 ราย พร้อมบัตรประชาชนแสดงความบริสุทธิ์ใจ สนับสนุนเหมือง ซึ่งเคยยื่นให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แล้ว ในครั้งนี้นำมายื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแสดงพลังและเห็นถึงความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แท้จริง ซึ่งตนเองในฐานะผู้นำชุมชนที่เห็นความเป็นจริงในพื้นที่ตลอดจึงสามารถกล่าวได้ว่าประชาชนเกินร้อยละ 80 ในพื้นที่นั้นอยู่ร่วมกับเหมืองฯ ได้อย่างเป็นมิตร จึงขอวิงวอนให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ในการพิจารณาสอบสวนและแสวงหาข้อเท็จจริง ในประเด็นการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไปอีก 5 ปี

"ผู้ตรวจการเป็นที่พึ่งของชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี เป็นผู้ที่ทำงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และใส่ใจประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้ท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านตัวจริงที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรีมากกว่าจะฟังคำเท็จของคนภายนอกพื้นที่ที่ต้องการหาประโยชน์จากการปิดเหมือง ซึ่งหากเหมืองต้องปิดตัวลงจริงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม" นายฝ้ายกล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้