วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าว “เกมคลื่นสมอง...พิชิตอัลไซเมอร์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสมอง 1 รางวัลเหรียญทองระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย ว่า ไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นโรคสมองเสื่อม 3-4 แสนคน โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้น ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องคลื่นสัญญาณสมองจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาฯ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้เทคนิคใหม่นำคลื่นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิมาต่อยอดเป็นเกมที่ออกแบบเฉพาะทั้งกลุ่มเด็กสมาธิสั้นและผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ โดยการพัฒนาเกมสำหรับเด็ก 6 เกม และผู้สูงอายุ 6 เกม ซึ่งจากการเก็บข้อมูล พบว่าในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นเมื่อเล่นเกมดังกล่าวประมาณ 12 ครั้ง ก็พบว่าเด็กมีสมาธิดีขึ้น ซึ่งในการเล่นนั้นจะเล่นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และเล่นครั้งละ 15 นาที เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่พบว่าสมองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะได้รับการฝึกจากเกมดังกล่าว ทั้งนี้ ในอนาคตจะพัฒนาเกมให้มีราคาถูกลงเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงมากขึ้น.

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าว “เกมคลื่นสมอง...พิชิตอัลไซเมอร์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสมอง 1 รางวัลเหรียญทองระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย 28 ก.ค. 2559 00:11 28 ก.ค. 2559 00:11 ไทยรัฐ