วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความเชื่อมั่นเปราะบาง

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. ประจำเดือน มิ.ย.ว่าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 85.3 จากเดือน พ.ค.อยู่ที่ระดับ 86.4 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังมีความเปราะบาง ปัญหาการแข่งขันด้านราคา การขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนความกังวลต่อความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ส.อ.ท.คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่าอยู่ที่ระดับ 99.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 98.7 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เข้าใกล้ระดับ 100 โดยผู้ประกอบการเห็นว่าการที่ภาครัฐใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน จนทำให้ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะจากระดับเทียร์ 3 ขึ้นเป็นเทียร์ 2 จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าอาหารทะเลของไทย สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือน มิ.ย. คือ ต้องการให้ภาครัฐเร่งสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้แข่งขันได้.

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. ประจำเดือน มิ.ย.ว่า... 27 ก.ค. 2559 23:43 ไทยรัฐ