วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.พิมพ์ 'ร่างฯ-บัตรออกเสียง' อักษรเบรลล์ แก่ผู้พิการสายตา

กกต.พิมพ์ 'ร่างฯ-บัตรออกเสียง' อักษรเบรลล์ แก่ผู้พิการสายตา

  • Share:

กกต.จัดพิมพ์ "ร่าง รธน.-บัตรออกเสียงประชามติ" อักษรเบรลล์ 500 ฉบับ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการบริหารกลาง กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตา ว่า กกต.จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 500 ฉบับ และแจกจ่ายไปทั้งหมดแล้ว 48 องค์กร อาทิ โรงเรียนการศึกษาคนพิการตาบอดซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย จ.เชียงราย เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดทำบัตรภาพที่มีคำถามเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และคำถามพ่วง ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิ ขณะเดียวกันได้จัดหน่วยออกเสียงพิเศษให้กับผู้สูงอายุ คือ บ้านบางแค 1 และ 2

นอกจากนี้จัดทำบัตรทาบในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไปแสดงตนขอใช้สิทธิเซ็นชื่อผิดช่อง และมีการทำตัวอย่างลักษณะบัตรดี-บัตรเสีย แจกให้กับกรรมการประจำหน่วย และอบรมให้ความรู้กับกรรมการที่จะนับคะแนน เพราะระหว่างการนับคะแนนมีการคัดค้าน คณะกรรมการก็จะทำการวินิจฉัยบัตร และคำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด

ส่วนเกณฑ์การนับคะแนนนั้น ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.2559 กำหนดให้ยึดตามคะแนนที่มากกว่า โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิ หรือบัตรเสีย เนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนนั้นไปแล้ว ดังนั้นหากคะแนนเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมีมากกว่าไม่เห็นชอบกฎหมาย ก็กำหนดให้รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ กกต.ก็อยากให้คนออกมาใช้สิทธิให้มาก เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ  เป็นการชี้ชะตาอนาคตของชาติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้