วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาหลีใต้ ปรับระบบทดสอบทำงานเพิ่มทักษะด้านช่าง หวังได้แรงงานไทยเพิ่ม

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยเกาหลีใต้ เตรียมปรับระบบทดสอบเพื่อไปทำงาน เพิ่มทักษะด้านช่าง หวังได้แรงงานไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการแรงงานชายไทยที่มีทักษะด้านช่างยังมีสูง แต่ยังติดขัดทางภาษา เร่งหาครูสอนภาษาเกาหลีเพิ่ม 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังนายลี ดง วอน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมยอจู มูลนิธิแรงงานแห่งเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือการส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้ ว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานผ่านระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประมาณ 30,000 คน นายจ้างชาวเกาหลีใต้ยังมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โดยเฉพาะแรงงานชาย เนื่องจากชื่นชอบในทักษะการทำงาน แต่แรงงานไทยจำนวนมากติดขัดในเรื่องการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี โดยแต่ละปีสอบผ่านเป็นจำนวนน้อยกว่าโควตาที่สามารถจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ เนื่องจากไทยขาดแคลนวิทยากรชาวเกาหลีในการเรียนการสอนภาษา ทางเกาหลีจึงแจ้งว่าจะเสนอกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาฝึกงานด้านภาษา มาสอนภาษาเกาหลีให้แรงงานไทย โดยให้นับเป็นชั่วโมงการฝึกงาน ส่วนกระทรวงแรงงานก็จะให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ไปเปิดอบรมทักษะทางภาษาและด้านช่างเพิ่มเติม

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า เกาหลีใต้ยังแจ้งว่าจะเปลี่ยนระบบการทดสอบเพื่อไปทำงานในเกาหลี โดยจะเพิ่มการทดสอบทักษะทางด้านงานช่างก่อนไปทำงานด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้แรงงานไทยสามารถผ่านการทดสอบไปทำงานที่เกาหลีใต้ได้เป็นจำนวนมากขึ้น ส่วนรายละเอียดและหลักเกณฑ์การทดสอบ ทางการเกาหลีใต้จะหารือกับ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) อีกครั้ง

ทั้งนี้ทางการเกาหลีใต้แจ้งว่าจะเริ่มใช้การทดสอบแบบใหม่ในช่วงปลายปีนี้ สำหรับค่าแรงขั้นต่ำในเกาหลีใต้อยู่ที่ชั่วโมงละ 5,210 วอน (ประมาณ 140 บาท) แรงงานไทยที่ไปทำงานจะได้รับค่าแรงเฉลี่ย 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน สามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง 9 ปี โดยเกาหลีใต้เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้าง.

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยเกาหลีใต้ เตรียมปรับระบบทดสอบเพื่อไปทำงาน เพิ่มทักษะด้านช่าง หวังได้แรงงานไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการแรงงานชายไทยที่มีทักษะด้านช่างยังมีสูง แต่ยังติดขัดทางภาษา เร่งหาครูสอนภาษาเกาหลีเพิ่ม 27 ก.ค. 2559 16:16 27 ก.ค. 2559 17:05 ไทยรัฐ