วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.แนะ 'ฝ่ายนิติบัญญัติ-บริหาร' เคารพหลักนิติธรรม เปิดทางสู่ ปชต.

สนช.แจงคำถามพ่วงโค้งสุดท้ายก่อนประชามติ ประเมินประเทศจะมีประชาธิปไตยแท้จริง "ฝ่ายนิติบัญญัติ-ฝ่ายบริหาร" ต้องเคารพหลักนิติธรรม ด้าน กรธ.โต้เป็น ร่าง รธน.ฉบับปะผุการเมือง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.59 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำถามเพิ่มเติมของ สนช.แก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยทั่วประเทศ โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. กล่าวปาฐกถาเรื่อง "สถานการณ์การเมืองปัจจุบันและอนาคตการเมืองไทย" ว่า การทำประชามติ 7 ส.ค.นี้ นอกจากเรื่องลงมติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วยังมีประเด็นคำถามพ่วงประชามติที่ประชาชนต้องตัดสินใจ 2 เรื่อง พร้อมกัน ซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารต้องคำนึงว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ประชาชน เคารพหลักนิติธรรม เชื่อมั่นว่าถ้าประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้จะก้าว ผ่านปัญหาต่างๆ ได้ แต่ลำพังเพียงการเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ถ้าหากละเลยการปฏิรูปคงไม่นำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ทำให้ต้องมีหมวดเรื่องการปฏิรูปในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาที่สะสมมานาน โดยแม่น้ำ 5 สาย ต่างนำเอาความคิดของประชาชนสองกลุ่มมาผสมผสานกันแต่ปัญหาหลายเรื่องต้องใช้เวลาปฏิรูปหลายปี ดังนั้น อะไรปฏิรูปได้ ควรทำไปก่อนควบคู่ไปการจัดการเลือกตั้งเพื่อตอบโจทย์ให้เห็นว่า ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ด้าน นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการการเมือง สนช. กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปประเทศแต่ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับให้หน่วยงานรัฐใช้อำนาจดำเนินการปฏิรูปไปก่อน ถ้าประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง กรธ. ต้องแก้ไขบทเฉพาะกาลให้เป็นไปตามคำถามพ่วง หากเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงคำถามพ่วงจะตกไป หรือหากไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แต่เห็นชอบคำถามพ่วง แม้ร่างรัฐธรรมนูญจะตกไปแล้วร่างใหม่ แต่การร่างต้องพิจารณาคำถามพ่วงไว้ในร่างใหม่ แต่ถ้าไม่เห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงก็ตกไปทั้งฉบับดังนั้น วันที่ 7 ส.ค.จึงเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะใช้อำนาจและสิทธิของตัวเอง ขอให้มาช่วยกันลงประชามติบนพื้นฐานความเข้าใจด้วยตัวเองไม่มีการชี้นำ ชักชวน บังคับ

ขณะที่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรธ. กล่าวว่า กรธ.เปิด รับฟังความคิดเห็นทุกช่องทางเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการเมือง แต่คำนึงถึงอนาคตประเทศ ส่วนที่บอกให้นำของเก่ามาใช้คงไม่ได้ เพราะของเก่ามีปัญหาจะนำมาใช้ได้อย่างไร ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่แค่ปะผุทางการเมืองแต่วางแนวทางอนาคตประเทศไว้ด้วย.

สนช.แจงคำถามพ่วงโค้งสุดท้ายก่อนประชามติ ประเมินประเทศจะมีประชาธิปไตยแท้จริง "ฝ่ายนิติบัญญัติ-ฝ่ายบริหาร" ต้องเคารพหลักนิติธรรม ด้าน กรธ.โต้เป็น ร่าง รธน.ฉบับปะผุการเมือง ... 27 ก.ค. 2559 15:25 27 ก.ค. 2559 18:40 ไทยรัฐ