วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้สูงวัยต่ออายุ ออกกำลัง15 นาที

ผู้ชราที่ยังสามารถออกกำลังได้มากเท่าไหร่ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเท่านั้น และที่สำคัญก็คือ หากมีเวลาจำกัด ก็ควรจะต้องออกกำลังอย่างหนักหน่วง วันละ 15 นาที จึงจะหนีพ้นจากความตายได้ร้อยละ 22

นักวิจัยได้ศึกษากับชาวฝรั่งเศส อายุ 65 ปี 2 แบบด้วยกัน ได้รู้ผลว่าผู้ชราที่สามารถออกกำลังได้มากเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเท่านั้น และที่สำคัญก็คือ ได้พบว่าควรจะออกกำลังด้วยเวลาน้อยที่สุด แล้วจะต้องออกกำลังอย่างหนักหน่วงวันละ 15 นาที ถึงจะหนีห่างจากความตายได้ไกลร้อยละ 22.

ผู้ชราที่ยังสามารถออกกำลังได้มากเท่าไหร่ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเท่านั้น และที่สำคัญก็คือ หากมีเวลาจำกัด ก็ควรจะต้องออกกำลังอย่างหนักหน่วง วันละ 15 นาที จึงจะหนีพ้นจากความตายได้ร้อยละ 22 27 ก.ค. 2559 14:17 27 ก.ค. 2559 14:17 ไทยรัฐ