วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูเมืองสุพรรณฯ ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมจัดโครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมด้วยสำนักงานกรมอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 ครั้ง โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมขับเคลื่อน "โครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเข้าสู่สถานศึกษาคุณธรรม" จากการที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริ และมอบนโยบายให้เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และศูนย์ประสานงานปฏิบัติการที่ 6 กองอำนวยการศึกษาและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลโทวิษณุ ไตรภูมิ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับการขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยลงสู่สถานศึกษา ซึ่งในส่วนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าว ลงสู่การศึกษา โดยเริ่มต้นจากการอบรมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย อย่างแท้จริงและถูกต้อง และขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษา

นายวณิชย์ อ่วมศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ ได้มอบหมายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ร่วมจัดโครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ของทุกภาคในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานกรมอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 โรงแรมใน จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 จัดอบรมที่โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ นายวณิชย์ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า ได้มีสถานศึกษาที่จัดนำร่องโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย คือวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายนพดล สุวรรณสุนทร ผอ. และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี โดย นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผอ. จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการการเรียนรู้ค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

"ทั้งหมดนี้ได้เดินตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จะเป็นกำลังการพัฒนาประเทศในอนาคต ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกและความภาคภูมิใจความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมสืบไปอย่างยั่งยืน" นายวณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ร่วมจัดโครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมด้วยสำนักงานกรมอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 ครั้ง โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษาต่อไป 27 ก.ค. 2559 13:58 ไทยรัฐ