วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยาวไปก็ไม่ดี

ยาวไปก็ไม่ดี

  • Share:

เวลา 20 ปีเท่ากับ 240 เดือน หรือเท่ากับ 7,300 วัน หรือเท่ากับ 175,200 ชั่วโมง

เมืองไทยอีก 20 ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ยังไกลเกินกว่าจะคาดเดา

การที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเขียนบังคับให้ทุกรัฐบาลต้องเดินตาม “แผนยุทธศาสตร์ชาติ” ที่เขียนล่วงหน้าไว้ 20 ปี

จึงเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันระเบิดเถิดเทิง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า โดยหลักการแผนยุทธศาสตร์ชาติมีประโยชน์แน่นอน

เพราะเป็นการกำหนดเป้าหมายพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง

แต่...แต่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้ายาวเฟื้อยถึง 20 ปี อาจไม่สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากบริบทปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ แผนยุทธศาสตร์ชาติที่ใส่กุญแจล็อกไว้ 20 ปี อาจกลายเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศเดินหน้าได้ไม่คล่องตัว??

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติควรมีความยืดหยุ่น พร้อมแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

การล็อกแผนยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้า 20 ปีไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแก้ไขได้ยากมากๆ

หรือแก้ไขไม่ได้เลย

จึงเป็นปัญหาด้วยประการฉะนี้แล

แต่ถ้าฟังคำชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่พูดออกทีวีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา จะพบว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติในมุมมองของ “พล.อ.ประยุทธ์” แตกต่างจากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ

พล.อ.ประยุทธ์ย้ำว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ไปบังคับใครทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจัง

ส่วนจะทำหรือไม่ทำ ทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไปพิจารณาดูว่าทำแล้วดีหรือไม่ดี ก็ไปว่ากันมา ฯลฯ

พูดง่ายๆ ไม่ได้บังคับข่มขืนใจให้ทุกรัฐบาลต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติตะพึดตะพือ

ถ้าเป็นอย่างที่ท่านนายกฯบิ๊กตู่ชี้แจง “แม่ลูกจันทร์” ก็หมดปัญหาคาใจ

แต่บังเอิญ...ยังมีปัญหาค้างลำกล้องในร่างรัฐธรรมนูญมีชัยอีก 4 มาตรา

มาตรา 65 กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำ กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

มาตรา 142 การเสนอ ก.ม.งบ ประมาณประจำปีของรัฐบาลจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

มาตรา 275 กำหนดให้มี พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติใน 120 วันหลังประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ และให้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้เสร็จใน 1 ปี

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเห็นชอบอย่างสะดวกโยธิน

จะเกิดผลตามมา 3 ประการ

1, รัฐบาล คสช.จะเป็นผู้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้า 20 ปี

2,เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 25 คน

3, เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติอีก 29 คน

ให้มีหน้าที่ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการทำงานของรัฐบาลจากการเลือกตั้งชุดต่อไป ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของ คสช.

รัฐบาลไหนดื้อแพ่ง ไม่ยอมทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็เท่ากับจงใจขัดรัฐธรรมนูญ

โทษฐานขัดรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร??

ก็ตายยกเข่งน่ะซีโยม.

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้